Annandag jul eller Den helige Stefanos dag – 2018

I Jesu namn. Amen.  ”Ära vara Gud i höjden och frid på jorden”, var änglarnas budskap igår. Julen kom med frid. Den frid mellan Gud och mänskligheten som varit omöjlig sedan syndafallets dagar, blir en realitet genom detta lilla hjälplösa barn i Betlehem, som 30 år...

Juldagen – 2018

”Var inte rädda. Jag har bud till Er om en stor glädje, en glädje för hela folket.” Julnattens mörker skingras av ljuset från himlen, en Herrens ängel kommer med glädjebud från Gud till oss människor. Nu är den långa väntetiden slut, Dagen är kommen … Det stora...

Fjärde söndagen i Advent – 2018

Frukta inte – du har funnit nåd hos Gud! Att likställa gudaföderskan, Herrens moder Maria, med alla kristna kan för många vara något av en anstöt. Någon kanske stöter sig på att Maria överhuvud taget lyfts fram som ett gott exempel som vi alla har mycket att lära av i...
Julen – fortfarande Kristi högtid

Julen – fortfarande Kristi högtid

Få tider på året slår an så många känslosträngar som julen bland oss svenskar. Det är tända adventsljusstakar, julmust och skumtomtar, skinka och pepparkakor. Byte av vardagliga gardiner, dukar och kökshanddukar till mera festliga dito. Den annars så moderne och...

Tredje söndagen i Advent – 2018

I Gamla testamentet möter vi en lång rad av profeter. Deras uppgift är att varna Israels folk för svåra brott mot Guds bud och för avfall till främmande gudar. Men de överbringar också löftena om den Messias och Frälsare som Gud en gång ska sända.  Den siste av Gamla...