Fädernas kyrka  på annan strand

Fädernas kyrka på annan strand

När vi talar om vår svenska, och även vår svenska kyrkas, historia, så glömmer somliga kanske att denna är mer omfattande än vad som idag ligger inom Sveriges geografiska gränser. I bästa fall minns gemene man hur Finland, den tidigare så kallade ”östra rikshalvan”,...
Den krångliga kyrkokristendomen – har den någon biblisk grund?

Den krångliga kyrkokristendomen – har den någon biblisk grund?

Präster, sakrament, kyrkobyggnader, var kommer allt ifrån? Vem belamrade evangelium med all ”helig bråte”? Varför krångla till det? Jesus gjorde inte det: han samlade människor omkring sig, förkunnade sin enkla lära, han gjorde under, han visade hur vi ska leva och så...

Fjärde söndagen i Påsktiden – 2019

”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.” Jesus ger i dessa ord uttryck för devisen hjärta talar till hjärta, cor ad cor loquitur. Jesus längtar av hjärtat att ge oss den frid som våra hjärtan djupast sett hungrar efter. Job säger: ”Människan, av kvinna född,...
Från arkivet: ”Det sociala evangeliet”

Från arkivet: ”Det sociala evangeliet”

Då och då sägs det att vår tid behöver ett socialt evangelium. Att förkunna detta är kyrkans viktigaste uppgift och det är därigenom som kyrkan möter människornas behov och får existensberättigande i en förändrad värld. Frågan om synd och nåd som alltid varit...