Gudstjänst och kallelse

Gudstjänst och kallelse

”Vi ska inte sitta fast i kyrkan, vi ska ju vara ute bland människor.” Ibland kan man höra uttalanden som signalerar att kristna nästan kan ha dåligt samvete för att samlas i kyrkan till gudstjänst, bön och gemenskap. Att man istället borde vara ute bland folk och...

Bönsöndagen – 2019

”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus.” Vi läser de orden i Hebr 12:2. Det kristna livet liknas här vid en tävlingskamp, där det gäller att inte ge upp. Vi uppmanas att se på Jesus, som sitter på högra sidan om Guds tron. Då får vi hjälp att inte tröttna och förlora...
Om Gud är god varför skickar han då människor till helvetet?

Om Gud är god varför skickar han då människor till helvetet?

Michael är gatuevangelist och tillhör Open Air Campaigners. Detta är hur han svarar på den vanligaste frågan som han möter: Jag är ofta ute och förkunnar evangeliet för människor som inte tror på Jesus. En av de vanligaste frågorna jag får är: ”Om Gud är god varför...

Femte söndagen i Påsktiden – 2019

Ni är mina vänner! I Jesu namn. Amen. Till skillnad från andra så kallade gudar, som Zeus och Allah, så gick vår Gud bort för att dö, för att betala för mänsklighetens synder. Till skillnad från så kallade gudar har Jesus tagit världens synder på sin kropp. ”Han har...
Den Stora berättelsen och de små

Den Stora berättelsen och de små

“Livet är orättvist – sänk normerna och höj skatterna!”, “det enda som finns är det vi kan se och mäta och tyvärr är det konstruerat av människor i syfte att förtrycka” – se där ett par försöka att sammanfatta två små berättelser som nu präglar vår postmoderna...