Femte söndagen i Påsktiden. 2021

Till inledning kan vi läsa den Gammaltestamentliga texten, skriven för mycket länge sedan men i högsta grad lika sann och gällande än i dag, de starka Herrens ord som kom till Hosea, ord som vittnar om Guds stora kärlek till oss människor som är skapade till hans...
Svenska kyrkans grundläggande uppgift

Svenska kyrkans grundläggande uppgift

Rubriken ovan är tänkt att sätta fingret på en viktig och angelägen fråga i vår tid. Detta gäller oavsett om man läser rubriken just som en fråga eller i form av en upplysning. Först kan sägas att frågan är berättigad. Det är nämligen långt ifrån självklart för alla...
Kristus är uppstånden!

Kristus är uppstånden!

I denna artikel får vi till oss goda argument för att Kristus verkligen har uppstått från graven. Först en introduktion som åtföljs av det vanligaste argumentet mot att Kristus har uppstått. Sedan kommer totalt fyra argument för att Kristus verkligen har uppstått. Vi...
Inför den totala staten

Inför den totala staten

1900-talet innebar för den kristna kyrkan en fullständigt ny upplevelse – mötet med den totala staten. Det är staten som totalt vill behärska och styra befolkningen, ända in i sängkammaren. Ja, ända in i drömmarnas värld. Den totala staten trädde först fram som...

Fjärde söndagen i Påsktiden. 2021

”Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.” Jes 54:10 Det finns mycket tröst och kraft att hämta ur dessa Herrens egna ord. I sitt sammanhang är det profetiska...