Apostladagen. 2021

Det stora fiskafänget i Gennesarets sjö hör till Bibelns mest bekanta berättelser. Den har blivit det främst på grund av de många fiskarna, som hamnade i näten, trots att det mesta talade emot en lyckad fångst. Jesus gjorde en av sina många under och han visade...
Människan mellan frihet och trygghet

Människan mellan frihet och trygghet

”Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt alla de stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades, och det regnade över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Just den dagen gick Noa in i arken tillsammans med sina söner Sem, Ham...
Lev livet!

Lev livet!

För cirka 20 år sedan var det en gymnasieklass som skulle göra ett arbete om olika religioner och av den anledningen ville träffa mig och ställa frågor om kristen tro. De hade några förberedda frågor som de ställde till företrädarna för respektive religion som de...

Den helige Johannes Döparens dag. 2021

Om Sakarias, Elisabet och Johannes Döparen – tänkvärda mönster till efterföljelse Bakgrund Läkaren Lukas har när han skriver sitt evangelium (i början av 60-talet) under 10-20 år blivit väl förtrogen med berättelserna från Jesu liv och den utformade traditionen från...

Midsommardagen. 2021

Skapelsen är numera ämnet för midsommardagen. Det är ett mycket stort ämne. Allt som någonsin sägs handlar nämligen om skapelsen, och därför börjar Bibeln också med dessa ord: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Det är uppenbart, att aposteln Johannes...