Veckans gudstjänster: 17 oktober – 23 oktober

BohuslänMariakyrkan, Uddevalla17 okt., 10, hm, T OlssonGöteborgImmanuelkyrkan, Glöstorpsv. 4917 okt., 11, hm, Henrik AnderssonLutherstiftelsen, Thorburnsg 517 okt., 11, hm.gtj, Ragnar BlockLM Engströms Gymnasium, Västra Hamng. 1517 okt., 9.30, hm, Gabriel Skilling...
Veckans gudstjänster: 9 oktober – 16 oktober

Veckans gudstjänster: 9 oktober – 16 oktober

BlekingeHärnäs missionshus10 okt., 11, gtj, Jan-Erik AppellBohuslänMariakyrkan, Uddevalla10 okt., 10, gtj, S Eriksen & Hans-Gunnar Halmerius predikanGöteborgImmanuelkyrkan, Glöstorpsv. 4910 okt., 11, hm, Lars ArtmanLutherstiftelsen, Thorburnsg 510 okt., 11, hm,...

Tacksägelsedagen. 2021

”Jesus, Mästare, förbarma Dig över oss.” (Luk 17:13) Det är den bönen de tio spetälska ber när dom nalkas Jesus och ropar in honom. Ordet mästare är inte bara en benämning om Jesus utan även ett tilltal till honom som han tar emot (Joh 13:13). Mästare – ett vackert...
Kan jag veta att jag är frälst

Kan jag veta att jag är frälst

Kan jag egentligen vara säker på att jag är frälst? Måste jag bestämma mig eller måste jag förstå? Eller handlar det om att ha en ödmjuk hållning, inte så trygg att jag blir högmodig eller så osäker att jag ger upp? ”Med dumhet kämpar även gudarna förgäves”...
Veckans gudstjänster: 9 oktober – 16 oktober

Veckans gudstjänster: 3 oktober – 9 oktober

BOHUSLÄNKungälv, Kvarnkullen, Kvarngatan 83 okt., 15, hm, Sveinung EriksenMariakyrkan, Uddevalla3 okt., 10, hm, S Eriksen GÖTEBORGImmanuelkyrkan, Glöstorpsv. 493 okt., 11, hm, Bengt BirgerssonLutherstiftelsen, Thorburnsg 53 okt., 11, gtj, Daniel JohanssonLM Engströms...