Spelar det verkligen någon roll om Adam var den första människan?

Spelar det verkligen någon roll om Adam var den första människan?

Bibeltroende kristna har allmänt motsatt sig att evangelierna ”avmytologiseras”, t.ex. att Jesus uppståndelse tolkas som en mytisk bild av principen om nytt liv. Tvärtom har man argumenterat starkt för att det är uppståndelsens faktiska historicitet som är så viktig....

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet. 2022

I Kristus råder total enhet och frid. Kristna kyrkor och samfund bör därför också söka inre och yttre enhet med varandra eftersom Jesus befallt det. Strävan efter enhet är sunt och bibliskt men det måste vara en enhet i Kristus, alltså en enhet som inte bygger på...

Trettonde söndagen efter Trefaldighet. 2022

”Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.” Herren, vår Gud, är till sitt väsen fullkomlig, helig, god, allsmäktig och kärleksfull. Hans perspektiv går därför inte ens att jämföra med vårt. När Jesus i dagens evangelietext talar om hur vi ska förhålla...

Tolfte söndagen efter trefaldighet. 2022

Det finns ett talesätt som lyder: ”Säg mig hurdan din söndag är, så skall jag säga vem du är.” Det är naturligtvis så att alla dagar är Herrens dagar eftersom all tid står i Guds händer. Men en dag är speciell. Flera läsningar denna söndag handlar om detta. I det...

Elfte söndagen efter trefaldighet. 2022   

”Se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig.” (Heb 10:7)  I söndagens evangelium berättar Jesus en liknelse om två söners olika respons när fadern bad dem gå och arbeta i vingården. Den ene sa nej, men ångrade sig och...