Artonde söndagen efter trefaldighet. 2022

”Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?” På denna fråga svarar Jesus med en motfråga: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.” Alltså, tror du att jag är Gud? Kommer du till mig därför att du behöver Guds hjälp för att få det...

Tacksägelsedagen. 2022

Frågan kan tyckas vara både dum och konstig. Det berättas om en pojke, som gick i söndagsskolan. Vid ett tillfälle talade läraren om tacksamhet. Han slutade lektionen med att be barnen att till påföljande gång fundera över om de har något att tacka för. Alltnog! Den...

Den helige Mikaels dag. 2022

Matt 18:1-10 (Ev.bok 1983)  ”Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små.” Så sa Jesus till lärjungarna där han stod med ett barn bredvid sig. Han hade ställt barnet där som ett föredöme i den ödmjukhet som är nödvändig för att komma in i himmelriket....

Femtonde söndagen efter trefaldighet. 2022

Redan i skapelseberättelsen talas det om arbete och vila. Ja, redan före syndafallet var människan en varelse med arbetsuppgifter, lika väl som vilotid. Först arbetsuppgiften var att kolonisera världen. Sedan arbetsuppgiften att bruka och bevara lustgården....