En svensk kyrka?

En svensk kyrka?

För det första så är begreppet kyrka alltid något vars innehåll kan diskuteras. Den hugade kan ägna timmar åt att diskutera ecklesiologi. Under reformationstiden blev det en stor diskussion om den synliga kyrkan (ecclesia visibilis) och den osynliga kyrkan (ecclesia...
Lär känna  Philipp Melanchthon!

Lär känna Philipp Melanchthon!

Philipp Melanchthon föddes 16 februari 1497 och dog 19 april 1560, 63 år och 63 dagar gammal. Det är nästan lika lätt att placera honom geografiskt som att komma ihåg hans ålder. Han bodde i fyra sydtyska städer: Bretten, Pforzheim, Heidelberg och Tübingen innan han...
Alsike kloster – en plats för bön, arbete och vila

Alsike kloster – en plats för bön, arbete och vila

I utkanten av det lilla samhället Alsike i Knivsta kommun ligger Alsike kloster. Där har tre HeligeAndssystrarnas bott genom åren; syster Marianne, syster Ella och syster Karin. Klosterfamiljen lever med öppna dörrar mot en omvärld i nöd. Syster Karin, som varit en...
Kyrkans skatt

Kyrkans skatt

Kyrkan, det vill säga kristenheten, äger en skatt, som kunde göra alla religionsstiftare och -ledare mycket avundsjuka. Om de visste och förstod vad den i verkligheten handlade om. Kristenheten har en så unik och värdefull skatt, att vi alla har anledning att...
Fastan

Fastan

Fastedagarna i fjärde, femte,sjunde och tionde månaden ska för Juda husbli till fröjd och glädje, till glada högtider. Och ni ska älska sanning och frid. Sak 8:18 Ta fasta på fastetiden! För många kyrkokristna är fastetiden med de välkända bibeltexterna,...