Drick av den alla

Drick av den alla

Coronapandemin har fått vår kyrka att ompröva invanda mönster på många sätt. Inte minst gäller detta frågan om nattvardens firande i allmänhet och hur denna fysiskt distribueras till församlingen samtidig som man undviker smittspridning. Former som hittills varit...

Söndagen efter Alla helgons dag. 2020

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Det lär finnas miljarder stjärnsystem eller galaxer, som i sin tur består av miljarder av solar och planeter. I vår galax Vintergatan finns alltså lilla jorden, där du och jag bor. Här lever vi en tid och så dör...
Glöm inte att läsa apokryferna!

Glöm inte att läsa apokryferna!

I den nu gällande Evangelieboken, som antogs 2002, återfinns fem texter ur Gamla testamentets apokryfiska böcker: Tobits bok, Salomos vishet, Jesu Syraks vishet och Manasses bön är representerade. De kallas också ibland de deutrokanoniska böckerna. Det kan diskuteras...
Själavård och väckelse

Själavård och väckelse

”Hur ska jag få det rätt ställt med Gud?”, ”hur ska jag kunna vara säker på att jag är kallad och utvald av Jesus att vara hans lärjunge?”, ”är den Helige Ande fortfarande kvar i mitt hjärta?” – sådana här frågor kan växa fram hos en människa när hon uppfattar Bibelns...
Öppna portar till paradiset

Öppna portar till paradiset

Kyrka och Folks artiklar om reformationen ger anledning till att åter och åter påminna om vilken stor gåva och skatt vi fått genom Luthers upptäckt av det fullödiga evangeliet om rättfärdiggörelsen genom tron. Hans ”tornupplevelse” i tornkammaren i Wittenberg, där han...