Är det  förnuftigt  att tro på Gud?

Är det förnuftigt att tro på Gud?

Många kristendomskritiker avfärdar all gudstro som irrationell och oförnuftig. Vår tids kanske mest kända ateist, Richard Dawkins, hävdar att religiös tro är övertygelser ”trots, kanske till och med på grund av, brist på bevis” (”Faith is belief in spite of, even...
Valet på söndag

Valet på söndag

ett ödesval … Det kommande valet sägs vara ett ödesval. Trots att valrörelsen inte varit lika lång som vid många tidigare val har de politiska ställningstagandena hos gemene man varit tydligare och i vissa fall kunnat orsaka konflikt på arbetsplatser, i familjer och...
Val 2018 – är sekulariseringen total? Partierna svarar.

Val 2018 – är sekulariseringen total? Partierna svarar.

Med bara dagar kvar till valet 2018 har Kyrka och Folk ställt frågor om kristendomens plats i Sverige till riksdagspartierna. Vi kan konstatera att alla säger sig respektera religionsfriheten, men få menar att den skall ha en särställning. Av de åtta riksdagspartierna...
En gedigen katekesförklaring

En gedigen katekesförklaring

Katekesförklaringar är en viktig typ av böcker, inte minst i konfirmationsundervisningen. Även bibelstudiegrupper kan med fördel studera de olika huvudstyckena med hjälp av en tillförlitlig katekesförklaring. I denna artikel presenteras en norsk katekesförklaring,...
Hon utgöt sin själ för Herren

Hon utgöt sin själ för Herren

Sorgen över att inte få barn är inte något nytt fenomen. Bibeln berättar om flera kvinnor som har haft detta som sin stora nöd. En av dessa är Hanna – som till slut blev mor till Samuel, han som blev domare och profet i Israel. Elkana, hennes man, hade två hustrur som...
Glädjen i Gud och lidandets problem

Glädjen i Gud och lidandets problem

Alla människor kommer någon gång under sitt liv att lida och dö. Det är helt enkelt en del av att vara människa i denna världen sedan synden gjorde sitt intåg. Kristna människor är inget undantag från den regeln, eftersom pånyttfödelsen i Kristus inte innebär att vi...