Väldoft

Väldoft

”Men vi tackar Gud, som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskaps doft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade: för några en doft av död till död, för andra en doft av liv...
Varför jag gick från ateist till troende

Varför jag gick från ateist till troende

Jag började nyligen tro på Gud, efter att ha levt större delen av mitt liv som ateist. Mitt byte av världsåskådning skedde gradvis, i tre olika steg. Först gick jag från att vara ateist till agnostiker, sedan började jag uppskatta den kristna synen på rätt och fel,...
Nobelpriset i Guds hand

Nobelpriset i Guds hand

I år är det femtio år sedan Alexander Solsjenitsyn fick Nobelpriset. Hur såg han själv på det? En viktig källa är det Nobeltal, som han höll 1974, sedan han hade blivit landsförvisad och på plats tog emot priset. Solsjenitsyns Nobeltal är ett av de viktigaste...
Uppdraget till mission i hela världen ligger fast

Uppdraget till mission i hela världen ligger fast

I tio år arbetade Ingela och Yngve Kalin som missionärer i Swaziland i södra Afrika utsända av Svenska kyrkans mission. Mellan 1981-1990 var de bosatta i huvudstaden Mbabane där Yngve var kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen. Ingela arbetade med att stärka administrativa...
Kyrkorätt och rätt

Kyrkorätt och rätt

Kyrkorätten är viktig i allt kyrkligt liv. Församlingsinstruktioner är till exempel kyrkorättsliga dokument. Nicenska trosbekännelsen är ett kyrkorättsligt dokument. Att kyrkorätten är viktig visade sig också i det senaste fallet av ’avkragning’ och...
Den sekulära normen i skolan marginaliserar kristna elever

Den sekulära normen i skolan marginaliserar kristna elever

Det senaste året har larmen duggat tätt om att troende elever i den svenska skolan utsätts för kränkningar från både skolkamrater och personal. Biskop Mikael Mogren uppmärksammade problemet efter att ha samtalat med unga troende; tidningen Dagen lyfte frågan i en...