Kristen i den yttersta tiden. Del 1 av 2

Den yttersta tiden Vad är den yttersta tiden? När det i Bibeln talas om ”den yttersta tiden” handlar det om två saker. Aposteln Johannes skriver redan före år 100: ”… nu är den yttersta tiden.” Det vill säga den tid som varar mellan Kristi himmelsfärd och hans...

Barnen – kyrkans framtid

Månad: oktober 2019 Skriven av: Gabriel Skilling Publicerad: 21 okt, 2019 Andorra är ett litet furstendöme som ligger mellan Frankrike och Spanien i den östra delen av Pyrenéerna. Där, uppe på bergen, nära molnen, är det en fantastisk och ganska dramatisk natur vilket...

Agape = kärlek = eros

Agape = kärlek = eros Det verkar råda missförstånd hos många vad gäller begreppet som i svenska bibelöversättningar betecknas med ordet kärlek – agape.I dagens samhälle har ordet ’kärlek’ kommit att i så hög grad förknippas med eros/erotik att förståelsen för den...