Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Kyrkan i coronatider

Kyrkan i coronatider

Kom ihåg, o människa, att du är stoft och stoft skall du åter bli. Omvänd dig och tro evangelium. Några veckor innan dessa ord uttalades i samband med askonsdagens korstecknande med aska hade olika medier börjat rapportera om det nya virus som smittat och dödat många...
Blodets röda tråd

Blodets röda tråd

”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”, så börjar den bibliska skapelseberättelsen.1 Men hela den bibliska berättelsen börjar egentligen tidigare. Den börjar före världens skapelse, i evigheten hos Gud. Kristus, Guds Offerlamm som utgjutit sitt blod på Golgata...
Evighetsallvar och evighetsansvar

Evighetsallvar och evighetsansvar

Evighetsallvar är ett ord som sällan förekommer i nutida förkunnelse. Och det är inte bara ordet som kommit ur bruk, utan vad det uttrycker förtiges i stort sett eller pratas bort.  Detta beror inte på att människans belägenhet inför evigheten ändrats. Det är i...
Samtidens förändring  och kyrkans reformation

Samtidens förändring och kyrkans reformation

”Världen blir aldrig som förr!” ”Arbetslivet förändras snabbare än någonsin!” ”Kyrkan måste förändras!”  Alltings föränderlighet är ett ständigt återkommande tema, och vår tids förståsigpåare lägger mycket tankemöda på frågan. Vad gäller situationen i kyrkan...
Ett liv i tjänst  för Kristus

Ett liv i tjänst för Kristus

Göran är uppvuxen i ett kristet hem. Föräldrarna hade långt gångna planer att åka ut som missionärer. De befann sig i Norrbottens län i väntan på att bli utsända men det kom aldrig att bli av. Föräldrarna stannade i Norrbotten i 13 år. Görans far, som var präst i...
Örtagården – en gård som inte bör vissna

Örtagården – en gård som inte bör vissna

Initiativet Under en tid hade Gunnar Eriksson (1953-2010), komminister i Lane Ryr i 25 år fram till 2005 då han blev kyrkoherde i Sankt Pauli i Göteborg, tankar på en kristen kurs- och lägergård. Det kom till hans kännedom att ålderdomshemmet i Lane Ryr eventuellt...