Guds Sanning  och människors sanningar

Guds Sanning och människors sanningar

Vi har som människor ett fundamentalt behov av att kunna dela utsagor i kategorierna sant och falskt, det är därför en god idé att fundera kring begreppen. Bibeln talar frekvent om lögn och sanning. Djävulen beskrivs som lögnens fader (Joh 8:44) och Jesus talar om sig...
Vad är egentligen evangelium?

Vad är egentligen evangelium?

I vårt minnes arkiv finns mängder av ord som vi hört någon gång och som vi sedan stoppar in på hyllor för att sedan ta fram dem när de behövs för att vi ska förstå eller själva säga något. Första gången vi hör ett ord kanske det väcker vår nyfikenhet men sedan blir...
Fastan

Fastan

Fastan Fastedagarna i fjärde, femte,sjunde och tionde månaden ska för Juda husbli till fröjd och glädje, till glada högtider. Och ni ska älska sanning och frid.  Sak 8:18 Skriven av: Gabriel Skilling Publicerad: 5 mar, 2019 Ta fasta på fastetiden! För många...
Att be enkelt i tro

Att be enkelt i tro

Bönen – den kristnes ämbete  Vår lärofader Martin Luther har sagt, att bönen är en kristens ämbete. Såsom smeden smider järnet eller en skomakare lagar skor så ber en kristen. Om Gud hade varit vår arbetsgivare, hade vi väl för länge sedan fått sparken, så...
För hemmateologen – en praktisk guide

För hemmateologen – en praktisk guide

För hemmateologen – en praktisk guide Vill du kunna studera Bibeln, och inte bara läsa den? En summarisk och praktisk genomgång av det viktigaste du behöver veta för att studera Bibeln. Skriven av: Jakob Birgersson Publicerad: 6 feb, 2019 Det har aldrig funnits...
Hjälten som guide till ett meningsfullt liv

Hjälten som guide till ett meningsfullt liv

Hjälten som guide till ett meningsfullt liv Martin Andersson tittar på den kände psykologen Jordan B. Petersons syn på ordning och kaos och överför tankarna till församlingen. Del 2. Skriven av: Martin Andersson Publicerad: 23 jan, 2019 Vad innebär det i praktiken att...