Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Vad är det? 1878 års katekesförklaring i modern språkdräkt

Vad är det? 1878 års katekesförklaring i modern språkdräkt

Reformationsdagen, den 31 oktober, är en dag som satt tydliga avtryck i kyrkohistorien. Det var dagen då Luther spikade fast sina 95 teser på Slottskyrkans port i Wittenberg 1517. Det var också dagen då kung Gustaf V, år 1919, gav kungörelsen att undervisningsplanen...
Han är nådens sol – BWV 40

Han är nådens sol – BWV 40

I maj 1723 tillträdde Johann Sebastian Bach tjänsten som Thomaskantor med uppgiften att verka för den musikaliska och allmänna bildningen (däribland även latinundervisning) av gossarna i Thomasschule samt det övergripande musikaliska ansvaret i staden Leipzigs fyra...
Julmordet i kampen mellan kyrka och stat

Julmordet i kampen mellan kyrka och stat

Konflikten mellan kyrka och stat Alltsedan kristendomen på 300-talet tog steget från att vara en tro bland andra till att bli den gängse i landet har den oftast haft en problematisk relation till makten. Åtminstone när den velat hävda Guds ord och sin egen auktoritet...
Lindsborg – ett Sverige i Amerika

Lindsborg – ett Sverige i Amerika

I Kansas, USA, finns sedan 1869 en liten stad som heter Lindsborg. Staden har en synnerligen intressant historia, inte minst för oss svenskar.Även om det redan några år före stadens grundande 1869 fanns svenskar i området, som bodde i jordkulor (”dug-outs”) kan man...
Lars Johan Nybloms åhörare

Lars Johan Nybloms åhörare

Det har skrivits en hel del om människor, som blev berörda av den västsvenska väckelsen på 1800-talet. En del av dessa stod utanför kretsen av dem som samlades kring nådemedlen. Men även bland kyrkfolket medförde väckelsen att det blev omvändelsekristendom i stället...
Advent: Att Jesus kommer till våra hjärtan

Advent: Att Jesus kommer till våra hjärtan

Det är adventstid. Adventstidens budskap kan sammanfattas i treklangen: Jesus kom, Jesus kommer nu och Jesus kommer tillbaka! Det första handlar om julen och det sista om Jesu återkomst. Det där emellan handlar om Jesu intåg i våra hjärtan genom tron och Andens verk....