Guds ord är verksamt i er som tror

Guds ord är verksamt i er som tror

”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen som lever...
Den digitaliserade Hugo Odeberg

Den digitaliserade Hugo Odeberg

Under sin levnad var det många som fick höra Hugo Odeberg, en av vårt lands stora teologer. Efter sin död 1973 försvann hans röst och vi fick nöja oss med att läsa Odebergs böcker. Första gången jag fick veta att Hugo Odeberg gick att lyssna på var när kyrkoherde...
När vårt folk slöt förbund med Herren

När vårt folk slöt förbund med Herren

Ofta framstår Svenska kyrkan som ett samfund som gjort det till en särskild bekännelse att vara otydliga i frågan om den kristna trons sanningsanspråk och innehåll. Den processen har pågått länge men aktualiserats med särskild kraft sedan i vart fall början av...
Guds familj

Guds familj

När vi läser vår Bibel så ser vi hur översållad den är av referenser till familjegemenskap. Än talar han om sitt folk som sin brud, och än om oss som sina barn. Ibland hämtas även bilder från djurvärlden, som när Jesus gråter och Jerusalem och säger: ”Jerusalem,...
Trosfilosofin

Trosfilosofin

Det filosofiska livet är som mycket annat underkastat olika modenycker. De senaste decennierna har det västerländska tänkandet präglats av en tidstendens, som med en svepande term brukar kallas postmodernism. Den postmoderna idékretsen kan beskrivas på olika sätt, men...
Ronald Henrikssons historia

Ronald Henrikssons historia

Ronald Henriksson har fått vara ett redskap i Herrens hand när han som församlingsassistent och diakon mött människor med kärleken från Gud, och detta trots att kärlek, omsorg och omvårdnad är just det som Ronald saknat under sina första tio år i livet. Han hade inte...