Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Kyrkogemenskap och kyrkorätt

Kyrkogemenskap och kyrkorätt

Läran om kyrkogemenskap är i evangeliska sammanhang en stor stridsfråga. Det handlar om formell kyrko­gemenskap men också om frågor som gäller nattvards-, böne- och predikstolsgemenskap. Den centrala stridsfrågan gäller vilket stycke i bekännelseskrifterna som ska...
En ortodox evangeliebok?

En ortodox evangeliebok?

Evangelieboken intar en central plats i vår svenska kyrka. Det är ur den vi hämtar söndagens läsningar ur Bibeln, den heliga skrift, och det är också ur den vi – numera – hämtar söndagars och helgdagars rubrik/tema och kollektbön. Men evangelieboken är inte sprungen...
Det särskilda ämbetet och det allmänna prästadömet

Det särskilda ämbetet och det allmänna prästadömet

Frågan om det särskilda ämbetet och det allmänna prästadömet har varit föremål för många kontroverser i den evangelisk-lutherska traditionen. Orsakerna till detta är mångskiftande men helt avgörande är att Luther – som inte är en systematisk teolog – kan få sin lära...
Herre, lär oss att be

Herre, lär oss att be

Genom alla tider i kyrkans historia har kristna bett. ’Alla’ kristna ber, likväl är det många som tycker att det är svårt och flera funderar på vad bön egentligen är. I Lukas 11:1 har Jesus varit själv och bett. När han kom tillbaka sa lärjungarna: ”Herre, lär oss att...
Två anledningar till att jag inte konverterar till Rom

Två anledningar till att jag inte konverterar till Rom

Situationen i Svenska kyrkan är ju sådan att kyrkans egna institutioner motverkar och undergräver möjligheten till kyrklig verksamhet på Guds ords grund. De som ändå försöker, bedriver verksamheten mer i tysthet eller motarbetas och placeras i periferin. Samtidigt är...
Förföljelse som kyrkans kännetecken – del 2

Förföljelse som kyrkans kännetecken – del 2

Förföljelsens mening Detta är orsaken till förföljelse: det kristna budskapet skapar motstånd hos dem som hör det. Förföljelsen har också en positiv funktion hos dem som upplever den: förföljelsen har en mening. Paulus förklarar sammanhanget såhär: ”För vi vet att...