Fädernas kyrka  på annan strand

Fädernas kyrka på annan strand

När vi talar om vår svenska, och även vår svenska kyrkas, historia, så glömmer somliga kanske att denna är mer omfattande än vad som idag ligger inom Sveriges geografiska gränser. I bästa fall minns gemene man hur Finland, den tidigare så kallade ”östra rikshalvan”,...
Från arkivet: ”Det sociala evangeliet”

Från arkivet: ”Det sociala evangeliet”

Då och då sägs det att vår tid behöver ett socialt evangelium. Att förkunna detta är kyrkans viktigaste uppgift och det är därigenom som kyrkan möter människornas behov och får existensberättigande i en förändrad värld. Frågan om synd och nåd som alltid varit...
Kvinnan och ämbetet  i Nya testamentet

Kvinnan och ämbetet i Nya testamentet

Vid genomgång av en trave papper fann jag ett föredrag, utgivet i stencil, av biskop Bertil Gärtner, hållet vid ”Kyrkligt möte kring Bibel och bekännelse” i Örebro 7-8 juli 1958. Han framhåller, att ett nej till kvinnliga präster inte bara har stöd i enstaka bibelord,...
Trosbekännelsen  – som en enda lång bön

Trosbekännelsen – som en enda lång bön

En trosbekännelse säger med några få ord vad vi tror på. Varför uttalas den apostoliska trosbekännelsen varje söndag förmiddag? Hur kan vi använda den i vårt eget liv? Varför trosbekännelser? Ganska tidigt – redan på apostlarnas tid, skrevs grundläggande trossanningar...