Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

Apostladagen

Apostladagen har gamla anor. Den har sedan 200-talets mitt firats den 29 juni till minne av apostlarna Petrus och Paulus som båda dog som martyrer i Rom på 60-talet. I vår kyrka har dagen fått sin plats på den femte söndagen efter Trefaldighet. Dagens symbol är nyckel...