Passionsbetraktelse. 2-2020

Matt 26:17-29 Om det i förra passionsbetraktelsen handlade om hur Jesu fiender förbereder lidandet åt Jesus och hans lärjungar, ska den här betraktelsen handla om hur Jesu lärjungar bereder sig för att ta emot lidandet. Jesu lärjungars förberedelser för lidandet Till...

Apostladagen

Apostladagen har gamla anor. Den har sedan 200-talets mitt firats den 29 juni till minne av apostlarna Petrus och Paulus som båda dog som martyrer i Rom på 60-talet. I vår kyrka har dagen fått sin plats på den femte söndagen efter Trefaldighet. Dagens symbol är nyckel...