Är det  förnuftigt  att tro på Gud?

Är det förnuftigt att tro på Gud?

Kristna kan bemöta en liknande anklagelse på olika sätt. Någon kommer att argumentera förnuftsmässigt för sin tro. Det kan ske genom att hänvisa till Bibelns trovärdighet, till argument för Jesu uppståndelse från de döda eller genom att försöka att bevisa att det är...