Den spruckna 68-bubblan: Svenska kyrkans israeldebacle

Den spruckna 68-bubblan: Svenska kyrkans israeldebacle

Prästen Anna Karin Hammar och hennes edsvurna hade anledning att stråla av glädje. De hade fått den demokratiska världens mest politiserade trossamfund – Svenska kyrkan – dit de ville: till ett ställningstagande som kan tolkas som en direkt eller indirekt...
Det största martyriet – Turkiets mörka historia

Det största martyriet – Turkiets mörka historia

1900-talet var den största kristna martyrtiden någonsin. Antalet kristna martyrer under kommunistiska och nazistiska regimer låter sig knappast beräknas men torde uppgå till flera miljoner. Den mest konsekventa förföljelsen står dock den turkiska staten för, både i...
Satan är ingen myt!

Satan är ingen myt!

Jag har blivit ombedd att skriva lite om Satan och onda andar så som jag mött dem som missionär. Det har varit svårt för mig då jag här rör mig ut i ett område som de flesta nordbor inte tror existerar. När jag nu skriver om detta räknar jag med att några kommer att...
Bengt Ådahl – 13 frågor till Missionsprovinsens nye biskop

Bengt Ådahl – 13 frågor till Missionsprovinsens nye biskop

Bengt Ådahl föddes 1951 i Göteborg. Hans far var präst och han beskriver prästhemmet som ett gott hem med en god, varm och kristen atmosfär. De gemensamma morgon- och aftonbönerna samt den söndagliga gudstjänsten var det som inramade veckan och tillvaron. Redan i unga...