Det största martyriet – Turkiets mörka historia

Det största martyriet – Turkiets mörka historia

1900-talet var den största kristna martyrtiden någonsin. Antalet kristna martyrer under kommunistiska och nazistiska regimer låter sig knappast beräknas men torde uppgå till flera miljoner. Den mest konsekventa förföljelsen står dock den turkiska staten för, både i...
Satan är ingen myt!

Satan är ingen myt!

Jag har blivit ombedd att skriva lite om Satan och onda andar så som jag mött dem som missionär. Det har varit svårt för mig då jag här rör mig ut i ett område som de flesta nordbor inte tror existerar. När jag nu skriver om detta räknar jag med att några kommer att...
Bengt Ådahl – 13 frågor till Missionsprovinsens nye biskop

Bengt Ådahl – 13 frågor till Missionsprovinsens nye biskop

Bengt Ådahl föddes 1951 i Göteborg. Hans far var präst och han beskriver prästhemmet som ett gott hem med en god, varm och kristen atmosfär. De gemensamma morgon- och aftonbönerna samt den söndagliga gudstjänsten var det som inramade veckan och tillvaron. Redan i unga...
Om Gud är god varför skickar han då människor till helvetet?

Om Gud är god varför skickar han då människor till helvetet?

Michael är gatuevangelist och tillhör Open Air Campaigners. Detta är hur han svarar på den vanligaste frågan som han möter: Jag är ofta ute och förkunnar evangeliet för människor som inte tror på Jesus. En av de vanligaste frågorna jag får är: ”Om Gud är god varför...
”Tag inte något fosters liv”

”Tag inte något fosters liv”

I augusti 2017 uppmärksammades att en barnläkare på ett svenskt sjukhus hade försökt att rädda ett foster som levde efter en sen abort. Läkaren hänvisade till att den 22:a graviditetsveckan passerats och att det därför juridiskt sett var fråga om ett barn. Sedan har...
Nej, islam går inte att förena med västerländsk demokrati

Nej, islam går inte att förena med västerländsk demokrati

Det finns anledning att ställa frågorna efter att ha tagit del av en intervju i Dagens Samhälle 10/2016 (pappersversionen). Andreas Norlén, f.d. ordförande för konstitutionsutskottet och nyligen vald till riksdagens förste talman uttrycker att, ”Vi har sett en retorik...