Falla på eget grepp

Falla på eget grepp

Rubriken är ett idiomatiskt uttryck, som säkert alla vet betyder att misslyckas på grund av egna handlingar. Alla har vi erfarenheter av hur vi genom olika missgrepp försatt oss i besvärliga, pinsamma eller olyckliga situationer. Kanske var heller inte avsikten bakom...
Pelikaner i öknen

Pelikaner i öknen

I Sverige finns fortfarande några enskilda personer, några familjer och släkter som betraktar sig som evangeliska kyrkokristna. Dessa kristna är ofta döpta och konfirmerade i Svenska kyrkan. De bygger sitt inre andliga liv på att i synliga och hörbara handlingar möta...
Att hålla fast vid Bibeln och bekännelsen

Att hålla fast vid Bibeln och bekännelsen

I januari förklarade domkapitlet i Lund den pensionerade prästen Eva Fogarasi Bálint obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst för att ha frångått Svenska kyrkans tro och lära. Bakgrunden är hennes bok, Den ofullbordade kristendomen, som anmälts för att innehålla...
Fastetid  – kristendomens upprustningstid

Fastetid – kristendomens upprustningstid

Sörjer du över att kristendomen verkar vara på tillbakagång? Du har ju sett hur skarorna som samlas i kyrkorna har krympt ihop. Du har uppfattat att den självklara respekten för kristen tro har gått från likgiltighet till öppet förakt i media och samhällsliv (du minns...
Den bortglömda övergången

Den bortglömda övergången

Hur kan det fortfarande finnas så många goda och trogna präster i Svenska kyrkan? Också yngre och nyprästvigda överraskar ibland med en biblisk förkunnelse – ”Hur kunde han slippa igenom systemet?” frågar man sig. Några ställer frågan med förundrad tacksamhet till...
#MeToo

#MeToo

Få kan ha missat hur det i oktober månad uppstod en proteströrelse mot sexuella trakasserier under samlingsbegreppet ”#MeToo”; som betyder ”jag med”. Denna rubrik bildar igenkänningspunkten för olika personer som vill berätta om övergrepp som de har utsatts för. På...