Bekännare

Bekännare

Vi har nyligen firat påsk, och bland alla de människor som evangelisterna målat upp för oss kommer det fram två personer som det är värt att lägga märke till. Det handlar om två medlemmar av det Stora råd som fällt dödsdomen över Kristus. Men dessa hade en helt annan...
De första ska bli de sista

De första ska bli de sista

Den 26 januari meddelade Överklagandenämnden för Svenska kyrkan att man upphävde Härnösands stiftsstyrelses beslut att verka för avslutandet av Eva Nordung Byströms anställning som biskop.  När nu de flesta kyrkliga tidningar bevakat frågan på ledarplats kan det...
En bok för vår tid – Lilla katekesen

En bok för vår tid – Lilla katekesen

I en serie artiklar har Niclas Ohlsson på ett kunnigt sätt presenterat katekesens framväxt, syfte och innehåll. Med nödvändighet måste en sådan framställning beskriva något från förflutna tider, något historiskt. Katekesen hör ju också till måltavlorna för dem som...
När vi samlas till gudstjänst – om kyrkliga bruk

När vi samlas till gudstjänst – om kyrkliga bruk

Svenska kyrkans gudstjänstordning – liturgi – är en reformerad variant på vad man kan kalla den västerländska mässan. Här ifrån har de fasta inslagen i högmässans ordning hämtats: Herre förbarma dig (Kyrie), lovsången (Gloria in excelsis och Laudamus), trosbekännelsen...
En spricka i tidens väv – ett år med pandemin

En spricka i tidens väv – ett år med pandemin

”Inställt på grund av pandemin!” – under ett års tid har vi fått vänja oss vid det budskapet. Under tolv månader har familjer, församlingar, föreningar, skolor, kulturscener och företag fått ställa in sina planer och upphöra med sina vanor. I civilsamhället – de små...
”Då kallar Guds Ande de kristna till bot.”

”Då kallar Guds Ande de kristna till bot.”

Den 17 februari inträffar Askonsdagen, därmed inleds för miljoner kristna påskfastan 2021. Även om kyrkoåret inte finns föreskrivet i Bibeln så bygger ju kyrko­årets största fester på historiska händelser, profeterade i Gamla testamentet och omvittnade i Nya...