Människan som råvara

Ebba Bohlin har nyligen presenterat ett förslag från Kristdemokraternas partistyrelse om organdonation för transplanteringar. Det nya i förslaget är att alla svenska medborgare som har fyllt 18 år är skyldiga att ingå i registret. Det betyder att den enskilda...

Mer murslev än svärd

Efter Andra världskriget började en ny kyrkopolitik formas: kyrkan skulle nå folket genom att låta folket forma kyrkan. De som tänkte strategiska för att rädda Svenska kyrkan som institution och som säkert många gånger ärligt ville nå alla med evangelium började forma...

Värna det immateriella kulturarvet

Ledare Skriven av: Andreas Karlgren Publicerad: 24 okt, 2019 Svenska kyrkan har ett stort bevarandeuppdrag när det gäller det svenska kulturarvet. Det handlar om det kyrkoantikvariska uppdraget som innebär att man förvaltar viktiga kulturskatter i form av kyrkor,...

Den goda viljan – som gjorde ont

Den goda viljan – som gjorde ont Skriven av: Fredrik Sidenvall Publicerad: 17 okt, 2019 Gunnar Hyltén-Cavallius, född 1949, teologie licentiat och präst i Svenska kyrkan har hjälpt oss. Han har skrivit en bok om den vänsterradikala rörelsen i Lund bland kristna...

Att möta Herren

Ledare Två möten får bli brännpunkter för denna ledare. Mötet med folkskaran på ett stort köpcentrum och mötet med en frigörande och konkret evangelisk predikan. Skriven av: Gunnar Andersson Publicerad: 10 okt, 2019 När man rör sig i en folkmassa, som på ett...

Klimatet i tiden och i evigheten

Klimatet i tiden och i evigheten Skriven av: Fredrik Sidenvall Publicerad: 2 okt, 2019 Klimatet här i tiden och rummet vi lever i har blivit en fråga som knappast någon kan undgå att ställas inför. Om vi bortser från oseriösa politikers och journalisters försök att...