Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Ett slag i luften för Svenska kyrkans ledning?

Ett slag i luften för Svenska kyrkans ledning?

Kyrkans tidning rapporterar den 24 februari om de förslag till ändringar som rättsavdelningen på kyrkokansliet tagit fram för att försöka tillgodose biskops­mötets synpunkter på överklagandenämnden för Svenska kyrkans beslut att fria Rune Imberg från anklagelser om...
Ert, land, ert land – vårt broderland! Vart är du på väg?

Ert, land, ert land – vårt broderland! Vart är du på väg?

På Finlands nationalmuseum ges en gedigen bild av Finlands moderna historia, de drygt hundra åren 1809-1917 som aktat och relativt självständigt storfurstendöme under den ryske tsaren och från 1917 självständigt, först med monarkisk grundlag i enlighet med 1734 års...
”Se vi går upp till …”

”Se vi går upp till …”

Guds församling utöver jorden gör sig nu redo att gå in i fastetiden 2020, på vägen upp mot långfredag och påsk. I vårt land förbereder sig många förkunnare denna vecka att predika över Jesu tredje lidandesförutsägelse i Markusevangeliet 10:32ff. I många kyrkor har...
Biskoparna funderar kring nattvarden

Biskoparna funderar kring nattvarden

Biskopsmötet, där de nu tjänstgörande biskoparna i Svenska kyrkans stift ingår, har ännu en gång funderat tillsammans. Förra gången gällde det miljö och klimat. Den här gången en för kyrkan långt mer central fråga: nattvardens sakrament. Det är inte utan att man som...
Om en lem lider

Om en lem lider

Förföljelsen av kristna fortsätter att öka. Det visar World Watch list som Open Doors årligen presenterar i januari. Allra hårdast är det i Nordkorea, och så har det varit under många år. I de 50 länder som finns på listan beräknas hela 260 miljoner kristna lida av...
Barnkonventionen – en Guds gåva?

Barnkonventionen – en Guds gåva?

HUR VÄRLDEN SKA STYRAS FINNS INTE FASTSLAGET I detalj i Bibeln. Däremot framgår det till exempel av Romarbrevet kapitel 13 att den världsliga, politiska, överheten, som ordning är inrättad av Gud och i sin praxis kan tjäna Gud. Nu har Sveriges lagstiftare antagit FN:s...