Politikerna i kyrkan- har medaljen en framsida?

Politikerna i kyrkan- har medaljen en framsida?

En av de stora frågorna inför varje kyrkoval handlar om de världsliga politiska partiernas inflytande i kyrkan. Den medaljen har en mycket osnygg baksida. Politiska partier som nominerar kandidater till val för kyrkans förtroendeuppdrag från församlingsnivå till...
En halv sanning är en hel lögn

En halv sanning är en hel lögn

Inför kyrkomötets förhandlingar under hösten har det motionerats om krav för prästvigning att prästkandidater ska vara beredda att viga par av samma kön. Om kyrkomötets majoritet ställer sig bakom detta eller inte väger på en knivsegg. Kyrkans tidnings...
Kyrkan: Herrens heliga rum, inte människors inpinkade revir

Kyrkan: Herrens heliga rum, inte människors inpinkade revir

Svenska kyrkan förvaltar som bekant en mängd invigda kyrkorum. En del av dessa kyrkor och kapell invigdes redan under Svenska kyrkans medeltida period. Det är ingen överdrift att påstå att känslan för kyrkorummet i allmänhet och hemsocknens kyrka i synnerhet länge...
Haqvin Spegel – en föredömlig spegelbild

Haqvin Spegel – en föredömlig spegelbild

Inom vår svenska kyrka har det genom århundradena passerat många ledare. Bland alla dessa biskopar, präster och andra i ledande ställning har det varit många som inte har lämnat några större spår till eftervärlden. Vissa har istället blivit avskräckande exempel. Men...
Gå in min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor

Gå in min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor

Under sommaren finns det ju en ovanlig rikedom av skönhet i naturen. Till kropp och själ är vistelsen i det svenska sommarlandskapet ljuvlig och välgörande. Det är få som protesterar emot psalmistens vänliga uppmaning: ”Gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens...
Människans kropp och kyrkans  – värdorganism för en främling

Människans kropp och kyrkans – värdorganism för en främling

Den 18 maj publiceras på Västerås stifts officiella webb-sida ett öppet brev till transpersoner formulerat av sex medarbetare i Västerås stift (stiftets ledning har inte ställt sig bakom). Deras brev skrivs under av nära tusen personer från hela Sverige. Adressaten är...