Ett domkapitel under prövotid!

Ett domkapitel under prövotid!

Den 13 december förra året meddelade Strängnäs stifts domkapitel ett beslut som innebar att en präst kom att få prövotid för fortsatt behörighet som präst i Svenska kyrkan. Bakgrunden till beslutet var en anmälan från en person som varit i kontakt med den aktuella...
I Svenska kyrkans andliga tradition

I Svenska kyrkans andliga tradition

Allt sedan bildandet år 1923 har Kyrkliga Förbundet strävat efter att ”inom vår svenska kyrka arbeta för bevarande och främjande av biblisk kristendom enligt vår från fäderna mottagna evangelisk-lutherska apostoliska tro samt för bevarande och stärkande av vår svenska...
Hemligheten i det som sker

Hemligheten i det som sker

Mycket av det som sker på jorden är sådant, att under det som sker och syns, är det något mer eller långt större som äger rum. När Marias lilla pojke föddes i ett stall i Betlehem, så kunde man bara se en vanlig liten judisk baby, barn till två av dem, som kom till...
Det rättfärdiga kriget och det heliga kriget

Det rättfärdiga kriget och det heliga kriget

”Bereden väg för Herran! Välsignad vare han som kom i Herrens namn!” Den 30 november 1939 anföll Sovjetunionen Finland och med allt mänskligt förnuft verkade det som att det anfallskriget snart skulle vara över och Finland besegrat. Därmed stod kriget för dörren också...
Vad är det som händer?!

Vad är det som händer?!

J ag hade tänkt skriva en intellektuellt präglad text om hur centralt sanningsbegreppet är för människan. Det vet vi på så många olika områden, men det är som om etiken är en blind fläck för vår kultur där vi å ena sidan fortfarande använder de gamla invanda begreppen...
Den lilla hjorden och den Store Herden

Den lilla hjorden och den Store Herden

”Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.” (Luk 12:32) Bakgrunden till dessa ord i Lukasevangeliet är Jesu ”slättpredikan”. Jesus undervisade sina lärjungar om att inte göra sig bekymmer för sina liv (Luk 12:22-34) och Han uppmanade dem...