Vad gäller saken?

Vad gäller saken?

Häromdagen hörde jag om hur en man med ett visst kapital hade börjat köpa upp nedläggningshotade frikyrkolokaler för att temporärt hyra ut ut dem. Hans motivering för detta är anmärkningsvärd: ”Det kan vara bra att ha när väckelsen kommer.” Väckelse är något som många...
Var är prästerna?

Var är prästerna?

I Kyrkans tidning kunde man i slutet av april läsa två artiklar som på ett tydligt sätt ställer en diagnos på Svenska kyrkan.I ”Här kommer prästerna snart inte att räcka till” framgick att över en fjärdedel av prästerskapet gått i pension till år 2030. 8 av 13 stift...
”Och anpassa er inte efter den här världen …” Rom 12:2

”Och anpassa er inte efter den här världen …” Rom 12:2

Aposteln Paulus förmaning i Romarbrevet bär på en tidlöshet som är anmärkningsvärd. Hans uppmaning är lika aktuell i varje tid och detta budskap är alltid viktigt att följa. Men vad anpassningen till världen består i kan skilja sig åt från tid till tid, alltefter...
Lejonet av Juda

Lejonet av Juda

Kanske vi minns den etiopiske kejsaren Haile Selassie (1892-1975), som lät kalla sig för ”Lejonet av Juda”. Han hade också som valspråk ”Lejonet av Juda har segrat”. Han kröntes till kejsare 1930 och menade sig vara, i rätt nedstigande led, son till ­Israels kung...
Ett domkapitel under prövotid!

Ett domkapitel under prövotid!

Den 13 december förra året meddelade Strängnäs stifts domkapitel ett beslut som innebar att en präst kom att få prövotid för fortsatt behörighet som präst i Svenska kyrkan. Bakgrunden till beslutet var en anmälan från en person som varit i kontakt med den aktuella...
I Svenska kyrkans andliga tradition

I Svenska kyrkans andliga tradition

Allt sedan bildandet år 1923 har Kyrkliga Förbundet strävat efter att ”inom vår svenska kyrka arbeta för bevarande och främjande av biblisk kristendom enligt vår från fäderna mottagna evangelisk-lutherska apostoliska tro samt för bevarande och stärkande av vår svenska...