Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Avgörs kyrkans framtid i den fria debatten eller de slutna rummen?

Avgörs kyrkans framtid i den fria debatten eller de slutna rummen?

I en intervju i tidningen Liberal debatt ger Antje Jackelén ett utmärkt svar på rubrikens fråga: ”Vi brukar säga att kyrkan inte är en åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap. Vi har respekt för den olikhet vi härbärgerar. Vi skulle behöva mer av det teologiska...
Läran – fängelsemur, försvarstorn eller brunnskant

Läran – fängelsemur, försvarstorn eller brunnskant

”Det där är för smalt för mig!” Smalhetsidealet som länge dominerat det europeiska kroppsidealet gäller knappast på det andliga livets område. Lika ivrigt som människor kämpar för att bli och förbli smala till kroppen, lika ivrigt värjer man sig mot att beskrivas som...
Människovärdet  – från människor eller från Gud

Människovärdet – från människor eller från Gud

I vår förvirrade och förvirrande tid är det i alla fall ett som klarnar: sambandet mellan tro eller vantro och allt det som händer i samhälle och politik. Ett exempel på detta är den grundläggande frågan om synen på människan. Sedan upplysningstiden hävdas ett...
Det viktigaste

Det viktigaste

Gud er Gud, om alla land lå øde, Gud er Gud, om alle folk var døde. (Sv.ps. 649:2) För den norske prästen och författaren Petter Dass (1647-1707) var det en självklarhet att Gud är evig och oföränderlig. Så uppenbarar Han sig i den heliga Skrift. Att Guds natur inte...
Människan som råvara

Människan som råvara

Ebba Bohlin har nyligen presenterat ett förslag från Kristdemokraternas partistyrelse om organdonation för transplanteringar. Det nya i förslaget är att alla svenska medborgare som har fyllt 18 år är skyldiga att ingå i registret. Det betyder att den enskilda...
Mer murslev än svärd

Mer murslev än svärd

Efter Andra världskriget började en ny kyrkopolitik formas: kyrkan skulle nå folket genom att låta folket forma kyrkan. De som tänkte strategiska för att rädda Svenska kyrkan som institution och som säkert många gånger ärligt ville nå alla med evangelium började forma...