Söndagen efter Alla Helgons dag – 2018

”Räds ej bekänna Kristi namn!” (Sv.ps. 88:1) Evangeliet ingår i ett sammanhang som handlar om att bekänna Kristus inför människorna. Därför får psalmorden stå som rubrik för vår betraktelse: Räds ej bekänna 
Kristi namn! 1) Det kan du inte så länge du fruktar...

Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet – 2018

I. Därför sände Gud Jesus ”Så älskade Gud världen att Han utgav sin enfödde Son.” Syndafallet gjorde stor skada. Genom de första människornas olydnad kom synden, själviskheten, döden och allt annat ont in i Guds skapelse. Vägen till Himmelen stängdes. Jesus kom för...
Återerövra normaliteten

Återerövra normaliteten

Ännu en gång förklarade Neufeld de nära sammanhanget mellan barns trygga och nära anknytning till ansvarstagande vuxna och barnens psykologiska utveckling och mognad. Ännu en gång påpekade han effekterna av att barn får uppleva avbrutna förbindelser med vuxna på grund...
Hur ska familjelivet se ut i Bibelns ljus?

Hur ska familjelivet se ut i Bibelns ljus?

I gamla finska psalmboken sjunger man med tanke på Guds tio bud (fritt översatt): ”Med tron uppfylls de tre första, med kärlek de övriga.” Buden delas alltså upp i två delar (tavlor). De tre första rör vårt förhållande till Gud, de övriga vårt förhållande till nästan....

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet – 2018

Det kristna livet är ett liv i samhället och med människor. Det har skett mycket av förändring i samhället i dag bort från kristen tro och kristet liv, från ett liv med Gud och efter hans vilja. Det är vår kallelse som kristna och kyrka att vara jordens salt och...