Det andliga prästadömet

Det andliga prästadömet

Att få vara en del av de troendes allmänna prästadöme, eller med annat uttryck det andliga prästadömet, är en så stor rikedom att vi här i tiden aldrig kan förstå hela innebörden. Först och främst detta att Guds folk, genom dopet och tron, för Jesu renande blods skull...
För hemmateologen – en praktisk guide

För hemmateologen – en praktisk guide

Det har aldrig funnits så många och så bra resurser för att leta skatter och förstå samband i Bibeln som det gör nu. Nedan följer några konkreta tips från en lekman till andra lekmän. Det är ingen komplett guide, och varje område skulle kunna fyllas på med hela...
Hur ska Svenska kyrkan  kunna avpolitiseras?

Hur ska Svenska kyrkan kunna avpolitiseras?

Sverige har fått en ny regering. Längs vägen fram till regeringsbildningen är dikena fyllda av skräp – brutna löften, svikna ideal, dubbelspel, hyckleri och partiegoism. Sådant får vi leva med i denna trasiga värld – politiken är inget för ömtåliga.  Den är och...