Tolfte söndagen efter trefaldighet – 2019

”Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.” (Joh 8:36) Överskriften på denna den tolfte söndagen efter trefaldighet är inte bara en rubrik. Det är en verklig bekännelse: ”Friheten i Kristus.” Guds Ord vittnar om en verklig frihet som inte går att finna någon...
Krav utan kraft

Krav utan kraft

Biblisk kristendom ställer människor inför mycket höga krav på etik och moral: ”Var heliga såsom jag är helig!”, ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din näst såsom dig själv.” Här lämnas inte något förhandlingsutrymme! Guds vilja är entydig och...

Tolfte söndagen efter trefaldighet – 2019

”Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.” (Joh 8:36) Överskriften på denna den tolfte söndagen efter trefaldighet är inte bara en rubrik. Det är en verklig bekännelse: ”Friheten i Kristus.” Guds Ord vittnar om en verklig frihet som inte går att finna någon...