Kristna friskolor – en del av vårt svenska arv

Kristna friskolor – en del av vårt svenska arv

Den svenska skolans historia i korthet De första skolorna i Sverige, och övriga Europa, var helt och hållet knutna till kyrkan. Redan 1085 startade en skola i Lunds domkyrka (då tillhörde Lund Danmark). Detta var inte unikt för Lund utan i anknytning till varje...

Den Helige Mikaels dag – 2019

I dagens evangelium undervisar Jesus om de största i himlarnas rike, och vilken omsorg Gud har för dem. Tre saker ska få sammanfatta texten, först: vad det innebär att vara störst i himmelriket. Jesus använder ett barn som exempel, och det är inget speciellt med just...
Lag och evangelium – en ödesdiger kunskapsfråga

Lag och evangelium – en ödesdiger kunskapsfråga

Vår svenska kyrka har tillkommit som ett självständigt kyrkosamfund utifrån den historiska erfarenheten att Kristi kyrkas mest centrala uppgift kan fuskas bort och behöva vaskas fram på nytt. Och allra farligast blir det fusket när det handlar om rättfärdiggörelsen...
Till kamp mot ondskans andemakter!

Till kamp mot ondskans andemakter!

”Så ofta djävulen plågar dig med dessa tankar, så sök samkväm med människor, eller drick rikligare, eller fördriv tiden med skämt, eller tag dig något annat lustigt före. Man behöver ibland dricka mer än vanligt, skämta och skoja och begå någon synd av hat och förakt...

Fjortonde söndagen efter trefaldighet – 2019

Det är orimligt. Det är fullständigt orimligt att lärjungarna, i en stund som denna, börjar bråka om vem som är störst. Det är i någon mån förståeligt, men likväl orimligt. Bakgrunden är att Jesus förutsagt att någon bland dem kommer att förråda honom. Det är inte...