Vad är det? 1878 års katekesförklaring i modern språkdräkt

Vad är det? 1878 års katekesförklaring i modern språkdräkt

Reformationsdagen, den 31 oktober, är en dag som satt tydliga avtryck i kyrkohistorien. Det var dagen då Luther spikade fast sina 95 teser på Slottskyrkans port i Wittenberg 1517. Det var också dagen då kung Gustaf V, år 1919, gav kungörelsen att...

Första söndagen efter Trettondedag jul. 2020

”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.” (Gal 3:26, 27) ”Den första kristna akt vi är med om, dopet, är ofta nog det sista vi sätter värde på.” Så menade en äldre prost som var känd som...
Läran – fängelsemur, försvarstorn eller brunnskant

Läran – fängelsemur, försvarstorn eller brunnskant

”Det där är för smalt för mig!” Smalhetsidealet som länge dominerat det europeiska kroppsidealet gäller knappast på det andliga livets område. Lika ivrigt som människor kämpar för att bli och förbli smala till kroppen, lika ivrigt värjer man sig mot att beskrivas som...