Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor

I Kana Cirka 14 kilometer norr om Nasaret och cirka 25 kilometer väster om Kapernaum ligger ruinkullen Qana. Här låg en gång den lilla staden Kana. Hit hade Jesus nu kommit. Här ägde några avgörande händelser i Jesu liv rum. Här bodde säkert släktingar till Jesu...

Andra söndagen efter Trettondedag jul. 2020

Vittnesbörden om Jesus Dagens text är ett litet kort stycke ur ett längre tal av Jesus. Det ansågs att Jesus hade brutit mot sabbatsbudet genom att bota på sabbaten och dessutom hade han sagt att Gud var hans Fader och därmed gjort sig själv lik Gud. Det fanns redan...
Avgörs kyrkans framtid i den fria debatten eller de slutna rummen?

Avgörs kyrkans framtid i den fria debatten eller de slutna rummen?

I en intervju i tidningen Liberal debatt ger Antje Jackelén ett utmärkt svar på rubrikens fråga: ”Vi brukar säga att kyrkan inte är en åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap. Vi har respekt för den olikhet vi härbärgerar. Vi skulle behöva mer av det teologiska...
Vad är det? 1878 års katekesförklaring i modern språkdräkt

Vad är det? 1878 års katekesförklaring i modern språkdräkt

Reformationsdagen, den 31 oktober, är en dag som satt tydliga avtryck i kyrkohistorien. Det var dagen då Luther spikade fast sina 95 teser på Slottskyrkans port i Wittenberg 1517. Det var också dagen då kung Gustaf V, år 1919, gav kungörelsen att undervisningsplanen...

Första söndagen efter Trettondedag jul. 2020

”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.” (Gal 3:26, 27) ”Den första kristna akt vi är med om, dopet, är ofta nog det sista vi sätter värde på.” Så menade en äldre prost som var känd som...