Barnkonventionen – en Guds gåva?

Barnkonventionen – en Guds gåva?

HUR VÄRLDEN SKA STYRAS FINNS INTE FASTSLAGET I detalj i Bibeln. Däremot framgår det till exempel av Romarbrevet kapitel 13 att den världsliga, politiska, överheten, som ordning är inrättad av Gud och i sin praxis kan tjäna Gud. Nu har Sveriges lagstiftare antagit FN:s...
God fortsättning?

God fortsättning?

Vi befinner oss i slutet av kyrkoårets julkrets och har just tagit de första stapplande stegen in på det nya året. Änglarnas lovprisning ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag” sjönk nog undan för många redan när mellandagsrean och...

I Kana Cirka 14 kilometer norr om Nasaret och cirka 25 kilometer väster om Kapernaum ligger ruinkullen Qana. Här låg en gång den lilla staden Kana. Hit hade Jesus nu kommit. Här ägde några avgörande händelser i Jesu liv rum. Här bodde säkert släktingar till Jesu...

Andra söndagen efter Trettondedag jul. 2020

Vittnesbörden om Jesus Dagens text är ett litet kort stycke ur ett längre tal av Jesus. Det ansågs att Jesus hade brutit mot sabbatsbudet genom att bota på sabbaten och dessutom hade han sagt att Gud var hans Fader och därmed gjort sig själv lik Gud. Det fanns redan...
Avgörs kyrkans framtid i den fria debatten eller de slutna rummen?

Avgörs kyrkans framtid i den fria debatten eller de slutna rummen?

I en intervju i tidningen Liberal debatt ger Antje Jackelén ett utmärkt svar på rubrikens fråga: ”Vi brukar säga att kyrkan inte är en åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap. Vi har respekt för den olikhet vi härbärgerar. Vi skulle behöva mer av det teologiska...