Kierkegaard och evigheten

Kierkegaard och evigheten

”Förtvivlans kval är just att inte kunna dö. Den har således mer gemensamt med den dödssjukes tillstånd, då han ligger och kämpar med döden och inte kan dö. På det viset är att vara sjuk till döds att inte kunna dö dock inte som om det funnes hopp om livet, nej, det...

Tolfte söndagen efter Trefaldighet. 2020

 Markus 2:23-28 Den förunderliga friheten i Kristus. I detta bibelavsnitt, som på ett flertal liknande ställen, utnyttjar Jesus en specifik situation och låter den bli till utgångspunkt för djupare undervisning. På ytan kan det verka som om det gällde vad som är...
Själavård och väckelse

Själavård och väckelse

”Hur ska jag få det rätt ställt med Gud?”, ”hur ska jag kunna vara säker på att jag är kallad och utvald av Jesus att vara hans lärjunge?”, ”är den Helige Ande fortfarande kvar i mitt hjärta?” – sådana här frågor kan växa fram hos en människa när hon uppfattar Bibelns...
Öppna portar till paradiset

Öppna portar till paradiset

Kyrka och Folks artiklar om reformationen ger anledning till att åter och åter påminna om vilken stor gåva och skatt vi fått genom Luthers upptäckt av det fullödiga evangeliet om rättfärdiggörelsen genom tron. Hans ”tornupplevelse” i tornkammaren i Wittenberg, där han...

Är döden inte större?

Häromdagen diskuterade jag dödsannonser med en god vän. Vi konstaterade att sekulariseringen satt sina tydliga spår även här.  Det är naturligtvis ett känsligt ämne att diskutera. Det är lätt att såra. Ingen utformar väl en sådan annonsruta, med information om...