Bibeln

Bibeln

Att vakna på morgonen och kunna sätta fötterna på golvet är för mig en stor glädje. Stunden fyller mig med tacksamhet över att ytterligare en dag har uppenbarat sig för mig. Trisse, vår katt, uppskattar även ljudet av mina fötter på golvet. Han vet att jag är på väg...

Femtonde söndagen efter Trefaldighet. 2020

för Herrens egendomsfolk Israel I Femte Mosebokens fyra första kapitel ger Mose en överblick över egendomsfolkets ökenvandring. Liksom Herren räddat sitt folk undan alla faror i öknen ska han också framgent rädda folket under alla svårigheter som väntar. Det är ingen...
Öppen kyrka – stänger och slänger ut

Öppen kyrka – stänger och slänger ut

Professorn i historia vid Lunds universitet, doktor Dick Harrison, skrev den 23 augusti en krönika i Svenska Dagbladet, som den här gången formades till en flammande appell mot att de som bestämmer i Svenska kyrkan håller kyrkorna stängda. Som historiker framhåller...
Svenska kyrkans kris idag och för tvåhundra år sedan

Svenska kyrkans kris idag och för tvåhundra år sedan

För var och en som tar del av Svenska kyrkans statistik för de senaste åren är det alldeles uppenbart att detta är ett samfund som befinner sig i djup kris.  Siffrorna talar sitt tydliga, skrämmande språk. Inte nog med att gudstjänstdeltagandet minskar betänkligt...
Söndagsliturgi och vardagsliv

Söndagsliturgi och vardagsliv

Något av det största med gudstjänsten är att den får konsekvenser. Det som händer i gudstjänsten händer de facto. Och det som händer de facto, liksom rinner över och spiller ut över hela resten av veckan, hela resten av livet.  I sommarnumret av Kyrka och Folk...