Det största martyriet – Turkiets mörka historia

Det största martyriet – Turkiets mörka historia

1900-talet var den största kristna martyrtiden någonsin. Antalet kristna martyrer under kommunistiska och nazistiska regimer låter sig knappast beräknas men torde uppgå till flera miljoner. Den mest konsekventa förföljelsen står dock den turkiska staten för, både i...
Laissez-faire – ledarskap med förhinder

Laissez-faire – ledarskap med förhinder

Nu låg hon där. Död. Hon som alltid klarat sig så bra själv. Samvetsförebråelserna var värre än förlusten. Jag insåg att jag aldrig riktigt tagit henne till mitt hjärta, men att jag borde ha varit där. Nu dog hon ensam, utan att få den hjälp som hade varit möjlig om...
Gudstjänsten idag. Del 2

Gudstjänsten idag. Del 2

Man kan skriva mycket och länge om gudstjänsten med alla dess aspekter, dess gestaltning och så vidare. Den nytestamentliga gudstjänsten har inte alltid sett exakt likadan ut. Vissa saker har tillkommit, andra har tagits bort. Det finns nationella och regionala...
Koncernkyrkan – hotet mot vår Svenska kyrka

Koncernkyrkan – hotet mot vår Svenska kyrka

Under hösten kommer kyrkomötet att samlas i ett kraftigt nedbantat tillstånd. Det blir 44 kyrkomötesledamöter som samlas och ska fatta beslut; 207 stycken är förhindrade. Den saken har ingen förankring i kyrkoordningen. Istället är det en överenskommelse mellan...