Söndagen före pingst. 2020

I söndagens evangelietext lovar Jesus sina lärjungar att han ska skicka Den Helige Ande som ska föra dem in i hela Sanningen, in i Guds frälsningsplan för oss människor, så att de själva kan tro det och kan bära det ut i förkunnelse och undervisning. För Jesu ord att...

Kristi himmelsfärds dag. 2020

”Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida.” Det är de orden i trosbekännelsen som idag står i centrum och som genom bibeltexterna får sin djupare förklaring.  Den händelse som vi kallar Kristi himmelsfärd är mycket viktig och har ett...
Förföljelse som kyrkans kännetecken – del 1

Förföljelse som kyrkans kännetecken – del 1

Del 1 av 2 Förföljelse Förföljelse är förnedrande behandling som någon utsätts för på grund av sin tro, övertygelse eller etniska tillhörighet. Det är ett allmänt fenomen, alltså inte något som bara kristna utsätts för. Den engelska Wikipedia-artikeln specificerar...
Varje siffra är en människa

Varje siffra är en människa

Under lång tid satt jag klistrad vid de dagliga presskonferenserna där dödssiffrorna bara steg och steg. Inte bara jag utan 1,5 miljoner svenskar lär ha gjort det när det var som flest. Det tycktes inte bara omöjligt eller rent av vanvördigt att göra något under...
Kris som leder till Kristus?!

Kris som leder till Kristus?!

Vår värld befinner sig i en svårhanterlig kris orsakad av en liten och osynlig fiende, ett virus. Detta har placerat de flesta andra frågor i skuggan i nyhetsmedia senaste månaderna. Krisen har, förutom allt mänskligt lidande, för Sveriges del aktualiserat en...