Tolfte söndagen efter Trefaldighet. 2021

Mark 7:31-37 I Jesu namn. Amen. Människan vill vara fri och helt oberoende. Inte minst vi som lever i denna oerhört individualistiska tid. Man vill inte binda upp sig för någon eller något. Man vill inte att någon, ska styra ens liv, man vill själv styra det. I själva...
En lutherdom utan Kristusförening

En lutherdom utan Kristusförening

Någon kanske tycker att det blivit ”lite väl mycket Luther” nu för tiden. För andra är det så att Luther, rätt och slätt, står dem upp i halsen och då bland annat för det han sade om judarna. Inga Israelvänner kan ställa sig bakom hans uttalande på denna punkt men...

Elfte söndagen efter Trefaldighet. 2021

Rom 3:21-28 Den rättfärdighet vi inte kan nå – den kan vi få Paulus undervisning i den här söndagens epistel kan framstå som väldigt teoretisk och svårförstådd.  Men tänker vi så missar vi sprängkraften i det Paulus vill få oss att se. För i dessa ord finns det...
Kyrkan: Herrens heliga rum, inte människors inpinkade revir

Kyrkan: Herrens heliga rum, inte människors inpinkade revir

Svenska kyrkan förvaltar som bekant en mängd invigda kyrkorum. En del av dessa kyrkor och kapell invigdes redan under Svenska kyrkans medeltida period. Det är ingen överdrift att påstå att känslan för kyrkorummet i allmänhet och hemsocknens kyrka i synnerhet länge...

Tionde söndagen efter Trefaldighet. 2021

1) … är ett verk av den helige Ande i dopet och omvändelsen Paulus talar i episteltexten både om förhållandet mellan Jesus och Hans trogna och om de trognas förhållande till varandra. När han ska beskriva förhållandet mellan Jesus och Hans trogna tar han kroppen till...