Ledare

Bryt en tradition!

Bryt en tradition!

Den moderna ”traditionen” att fjättra Svenska kyrkan i ett oönskat äktenskap med tidsandan är verkligen ”en tradition att bryta med”. Ett första steg på vägen är att bredda målgruppen för Svenska kyrkans valinformation.

Bär vår överhet svärdet förgäves?

Bär vår överhet svärdet förgäves?

Överheten bär inte svärdet förgäves, men när vi inom någon månad ska gå in i ett andra år av pandemi är det precis vad de verkar göra.

Varning för de strängt goda

Varning för de strängt goda

De som vill främja den absoluta inomvärldsliga godheten kommer att rikta sitt hat mot var och en som hävdar att vi alla är en blandning av ont och gott.

Gott nytt år!

Gott nytt år!

Första söndagen i Advent är Kyrkans nyårsdag.

Drick av den alla

Drick av den alla

Nattvard under en gestalt har inte förekommit i vår Svenska kyrkan sedan reformationen.

Auktoritet i utförsbacke

Auktoritet i utförsbacke

Den enda auktoritet som en biskop i en evangelisk-luthersk kyrka kan hävda är att man är kallad i enlighet med Guds ord.

Agenda 2030

Agenda 2030

Som kristenfolk måste vi i långa stycken bejaka vad Agenda 2030 sätter upp som mål.

”Det är bara mer av det samma!”

”Det är bara mer av det samma!”

Att arbeta för församlingsbyggande och fördjupad teologisk insikt innebär inte alls att man behöver avskärma sig från kristna i andra sammanhang.

”Du i mig och jag i dig”

”Du i mig och jag i dig”

Från vår folks andliga historia vet vi hur oerhört många det var som inte endast gick regelbundet i kyrkan utan som lyssnade till predikan, som bad.

Detta är Herrens bud

Detta är Herrens bud

När stora delar av den evangeliska kristenheten har valt att inte följa sin Herres bud angående Ordets ämbete, får det allvarliga följder.