Ledare

Drick av den alla

Drick av den alla

Nattvard under en gestalt har inte förekommit i vår Svenska kyrkan sedan reformationen.

Auktoritet i utförsbacke

Auktoritet i utförsbacke

Den enda auktoritet som en biskop i en evangelisk-luthersk kyrka kan hävda är att man är kallad i enlighet med Guds ord.

Agenda 2030

Agenda 2030

Som kristenfolk måste vi i långa stycken bejaka vad Agenda 2030 sätter upp som mål.

”Det är bara mer av det samma!”

”Det är bara mer av det samma!”

Att arbeta för församlingsbyggande och fördjupad teologisk insikt innebär inte alls att man behöver avskärma sig från kristna i andra sammanhang.

”Du i mig och jag i dig”

”Du i mig och jag i dig”

Från vår folks andliga historia vet vi hur oerhört många det var som inte endast gick regelbundet i kyrkan utan som lyssnade till predikan, som bad.

Detta är Herrens bud

Detta är Herrens bud

När stora delar av den evangeliska kristenheten har valt att inte följa sin Herres bud angående Ordets ämbete, får det allvarliga följder.

Själavård och väckelse

Själavård och väckelse

Men väckelse uppstår också när den en enskild människa väcks till ett sådant evighetsallvar att hon drivs att söka själavård.