Ledare

”Låt det aldrig ta slut”.

”Låt det aldrig ta slut”.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu meddelat att de allra flesta inskränkningarna av våra mänskliga fri- och rättigheter som varit betingade av pandemin ska hävas från den 29 september. Allt fler är nu fullt vaccinerade mot Covid-19, vilket fått till följd att...

Tre profeter

Tre profeter

I Samaria Kungen hade fått besök av Herrens profet Elia och fick i slutet av deras möte veta, att det under tre och ett halvt år inte skulle regna över landet. (1 Kung. 1:1f) Orsaken var att kungen hade bytt religion. Hela hans hov dyrkade Ba’al. Än värre,...

Politikerna i kyrkan- har medaljen en framsida?

Politikerna i kyrkan- har medaljen en framsida?

En av de stora frågorna inför varje kyrkoval handlar om de världsliga politiska partiernas inflytande i kyrkan. Den medaljen har en mycket osnygg baksida. Politiska partier som nominerar kandidater till val för kyrkans förtroendeuppdrag från...

En halv sanning är en hel lögn

En halv sanning är en hel lögn

Inför kyrkomötets förhandlingar under hösten har det motionerats om krav för prästvigning att prästkandidater ska vara beredda att viga par av samma kön. Om kyrkomötets majoritet ställer sig bakom detta eller inte väger på en knivsegg. Kyrkans tidnings...

Haqvin Spegel – en föredömlig spegelbild

Haqvin Spegel – en föredömlig spegelbild

Inom vår svenska kyrka har det genom århundradena passerat många ledare. Bland alla dessa biskopar, präster och andra i ledande ställning har det varit många som inte har lämnat några större spår till eftervärlden. Vissa har istället blivit avskräckande exempel. Men...

Den sista striden

Den sista striden

Pandemin, som går över världen, har satt djupa spår i hela vår tillvaro.

Trevlig helg!

Trevlig helg!

I sin iver att vara något för alla blir man inget för någon.

En kristen kung och hans folk

En kristen kung och hans folk

Guds barn i Sverige har anledning att tacka Gud för kungen och be att han blir välsignad och bevarad.

Präster och politiker

Präster och politiker

”Tänk inte, Strandberg! Det förstör utseendet – det är därför alla gamla präster är så vackra.”

Bekännare

Bekännare

Att bekänna Kristus kan se väldigt olika ut.

De första ska bli de sista

De första ska bli de sista

Överklagandenämnden för Svenska kyrkan meddelade att man upphävde Härnösands stiftsstyrelses beslut.