Ledare

”Du i mig och jag i dig”

”Du i mig och jag i dig”

Från vår folks andliga historia vet vi hur oerhört många det var som inte endast gick regelbundet i kyrkan utan som lyssnade till predikan, som bad.

Detta är Herrens bud

Detta är Herrens bud

När stora delar av den evangeliska kristenheten har valt att inte följa sin Herres bud angående Ordets ämbete, får det allvarliga följder.

Själavård och väckelse

Själavård och väckelse

Men väckelse uppstår också när den en enskild människa väcks till ett sådant evighetsallvar att hon drivs att söka själavård.

När solen gick upp

När solen gick upp

För 70 år sedan sjöngs i kyrkan ännu vid nästan alla svenska skolavslutningar ”Den blomstertid nu kommer”.

Kris som leder till Kristus?!

Kris som leder till Kristus?!

För oss som är övertygade om att det välstånd och överflöd som präglat vårt land inte främst beror på mänsklig förtjänst utan på Herrens välsignelse, framstår den oerhörda bristen på andlig beredskap som allvarligast.

När öppnar kyrkorna igen?

När öppnar kyrkorna igen?

Det är talande vilka som menar att kyrkans gudstjänster är nödvändiga och omistliga, och vilka som inte menar att så är fallet.