Ledare

Hemliga rättegångar och ett överflödigt stift

Hemliga rättegångar och ett överflödigt stift

Efter Magdalena Anderssons regeringsbildning fick flera ministrar löpa mediala gatlopp med avslöjandena av händelser av minst sagt varierande allvarlighets- grad. Sådana granskningarna verkar oftare vara motiverade av sensationslystnad än av omsorg om medborgarnas...

Lasarus, kom ut!

Lasarus, kom ut!

Tidningen Världen idag rapporterar den 7 december om hur Västerås stift i sin Youtube-kanal för unga homosexuella, Enhörnings-tv, uppmuntrat unga homosexuella att ”komma ut” med sin homosexuella läggning. För den uppmaningen har man använt och tolkat Jesu ord till den...

En havererad kyrkoordning och ett utkast på dess revision

En havererad kyrkoordning och ett utkast på dess revision

I SPT (22/2021) utvecklar Yngve Kalin varför Svenska kyrkan behöver en haverikommission som tar sikte på behovet att reformera kyrkoordningen. Kravet är inte nytt. Nytt är däremot att saken fångas upp av Jonas Eek i Kyrkans tidning (45/2021) som också vill se en...

Ord-vampyrerna

Ord-vampyrerna

Vampyr är ett ord och bara ett ord om man inte tänker med ett slags blodsugande fladdermus i Amazonas. Som ord har vampyr använts i litteraturen om gestalter som är levande döda och som lever på att i nattens mörker med sina huggtänder suga blod och liv ur de levande....

Svenska kyrkans ny(reviderade) psalmbok

Svenska kyrkans ny(reviderade) psalmbok

Arbetsprocessen med att ta fram en ny psalmbok för Svenska kyrkan har nu börjat komma igång. Henrik Tobin, projektledare för denna psalmboksrevision berättar i Kyrkans tidning (nr 39-2021) om arbetsgången. Trots att den officiella insamlingen av nya psalmförslag inte...

Med lagen kan komma skräck – kan det också komma lag med skräcken?

Med lagen kan komma skräck – kan det också komma lag med skräcken?

Klimathot, pandemi, våldsspiraler och känsla av främlingskap i sitt eget land – för många i vårt land har nutidshistorien drabbat oss som ett hammarslag mot en fönsterruta. Något går i kras, vindskyddet är borta, det drar kallt och vi känner oss utlämnade. För...

Förföljelse – förförelse

Förföljelse – förförelse

Dessa rader skrivs i veckan efter Mikaelidagen, vars huvudtext i evangelieboken (Upp 12:7-12) slutar med orden: Men ve dig, du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Guds folk vet från Guds Ord...

Omskärelsen – en vattendelare

Omskärelsen – en vattendelare

Vid sin partistämma har Centerpartiet rivit upp ett beslut från 2019 att verka för förbud mot all religiös grundad omskärelse av pojkar. Det nya beslutet som drevs igenom med siffrorna 250 för och 211 mot partiledningens förslag, hänvisar till...

Två obekväma sanningar om kyrkovalet och kyrkopolitiken

Två obekväma sanningar om kyrkovalet och kyrkopolitiken

Kyrkovalet 2021 medförde inga avgörande förändringar i majoritetsförhållandena i kyrkomötet; tvärtom befästes bilden av en ockuperad kyrkoprovins. Trots det kan det ha varit det sista kyrkovalet i sitt slag. Inför valet hade sammanlagt fyra politiska partier anmält...

Den förnedrade Folkkyrkan

Den förnedrade Folkkyrkan

Kan man tänka sig en folkkyrka – alltså ett kyrkosamfund som historiskt bär upp ett folks identitet – som inte är förnedrat? Ja, det finns i historia och nutid rika exempel på det. Både med katolsk lära och ledning med lutherska bekännelse och har Svenska kyrkan...

När saltet mister sin sälta

När saltet mister sin sälta

Det är i sin bergspredikan ifrån Matteus evangelium som Jesus riktar det omvälvande budskapet till sina lärjungar att de är jordens salt. Han säger det inte som ett allmänt budskap genom att ropa ut det över hela den församlade folkskaran. Men till sina lärjungar som...

”Låt det aldrig ta slut”.

”Låt det aldrig ta slut”.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har nu meddelat att de allra flesta inskränkningarna av våra mänskliga fri- och rättigheter som varit betingade av pandemin ska hävas från den 29 september. Allt fler är nu fullt vaccinerade mot Covid-19, vilket fått till följd att...

Tre profeter

Tre profeter

I Samaria Kungen hade fått besök av Herrens profet Elia och fick i slutet av deras möte veta, att det under tre och ett halvt år inte skulle regna över landet. (1 Kung. 1:1f) Orsaken var att kungen hade bytt religion. Hela hans hov dyrkade Ba’al. Än värre,...

Politikerna i kyrkan- har medaljen en framsida?

Politikerna i kyrkan- har medaljen en framsida?

En av de stora frågorna inför varje kyrkoval handlar om de världsliga politiska partiernas inflytande i kyrkan. Den medaljen har en mycket osnygg baksida. Politiska partier som nominerar kandidater till val för kyrkans förtroendeuppdrag från...

En halv sanning är en hel lögn

En halv sanning är en hel lögn

Inför kyrkomötets förhandlingar under hösten har det motionerats om krav för prästvigning att prästkandidater ska vara beredda att viga par av samma kön. Om kyrkomötets majoritet ställer sig bakom detta eller inte väger på en knivsegg. Kyrkans tidnings...