Intervju med Henrik Andersson om mission i Peru

Intervju med Henrik Andersson om mission i Peru

Man talar ofta i dag om att Sverige är ett missionsland. Vilka likheter ser du mellan Peru och Sverige i denna bemärkelse? - Inom missiologin gör man ibland en distinktion mellan mission och evangelisation, där mission gäller folk som aldrig hört talas om evangeliet...
Att hålla fast vid Bibeln och bekännelsen

Att hålla fast vid Bibeln och bekännelsen

I januari förklarade domkapitlet i Lund den pensionerade prästen Eva Fogarasi Bálint obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst för att ha frångått Svenska kyrkans tro och lära. Bakgrunden är hennes bok, Den ofullbordade kristendomen, som anmälts för att innehålla...
Behovet av att gå baklänges in i framtiden

Behovet av att gå baklänges in i framtiden

Närapå alla statistiska undersökningar gällande människor och tro i västvärlden visar att intresset och engagemanget för religion minskar för varje generation. Något som dock är tydligt är att det som på svenska brukar kallas Generation Y, personer födda cirka...
”… som ett rytande lejon”

”… som ett rytande lejon”

Ondskan ta sig många uttryck, mer eller mindre uppenbara, mer eller mindre våldsamma. Många gånger har vi trovärdiga förklaringar till varför någon enskild eller stora grupper begår handlingar som vållar andra mycket lidande, som skrämmer och som lämnar död och...