Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Generic selectors
Bara exakt matchning
Sök i titel
Sök i innehåll
Sök i artiklar
Sök på sidor
Är jag i himlen eller …?

Är jag i himlen eller …?

I Eftertankar i Kyrka och Folk nummer 19 skrev Lennart Sacrédeus bland annat om den nyligen avlidne författaren Peo Enqvist och hans uppväxt i det fromma Västerbotten och om hur denna bakgrund på många sätt kom att prägla hans liv och författarskap:  ”När...

Kyrka och folk – Vad är det?

Ord bär ett innehåll. De ord som denna tidning har i sitt namn kan brukas i många betydelser. Och just dessa ord är aktuella i både kyrkliga samtal och i samhällelig debatt.  ’Kyrka’ – vad är det? Här tas några betydelser upp, dels teologiskt grundade, dels...
Tacksam i nutid – ödmjuk inför framtid

Tacksam i nutid – ödmjuk inför framtid

Inget ont utan att det för något gott med sig, är ett uttryck jag hört ofta nu i coronatider. Många tror att människor nu äntligen förstår att vår livsstil varit fel, tempot för högt, konsumtionen för stor och orättvisorna orimliga. Nu måste vi bara framöver bli...
Varje siffra är en människa

Varje siffra är en människa

Under lång tid satt jag klistrad vid de dagliga presskonferenserna där dödssiffrorna bara steg och steg. Inte bara jag utan 1,5 miljoner svenskar lär ha gjort det när det var som flest. Det tycktes inte bara omöjligt eller rent av vanvördigt att göra något under...
Pausade gudstjänster, varm religiositet i Enquists barndom

Pausade gudstjänster, varm religiositet i Enquists barndom

Folkhälsoläget – med allmän smittspridning i landet, Norden, Europa och världen – har dessutom lett fram till att den svenska regeringen, för första gången i modern tid, ansåg sig tvingad att tills vidare förbjuda folksamlingar på först fler än 500 personer, sedan...