Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

”Kristus segrar, Kristus regerar, Kristus befaller” – den fornkyrkliga hymnen Laudes imperiale, utgår från den verklighet som etableras med Kristi himmelsfärd. Adams och Davids ättling, Marias son, vår broder, har av Gud Fadern välkomnats till den tron, den position...
På knä

På knä

I en av den kommande söndagens texter – Bönsöndagen – skriver Paulus: ”Jag böjer mina knän för Fadern.” Det berättas om Jakob, den äldste av Jesu fyra bröder, att hans knän var mycket valkiga på grund av hans flitiga bön på knä. Bibeln beskriver många män och kvinnor...
Normlöshet – normkritikens bittra skörd

Normlöshet – normkritikens bittra skörd

Ännu en av de institutioner i Sverige som långsiktigt och högt syftande har byggt upp vår nation står inför allvarlig kris – om inte sin omedelbara undergång: Svenska akademien. I likhet med Svenska kyrkan och den svenska skolan har kontinuiteten i yttre former, i...
Det dubbla kärleksbudet i församlingens liv

Det dubbla kärleksbudet i församlingens liv

Precis som när en enskild kristen frågar Jesus hur det nya livet i Guds nåd ska levas, så ger Jesus också den kristna församlingen samma svar på samma fråga: ”Du skall älska Herren Gud över allting och din nästa som dig själv.” Det är av allra största betydelse för...
Det är påsk på jorden

Det är påsk på jorden

Kristenheten på jorden firar nu påsk. Frälsningens drama görs närvarande i liturgier, i predikningar, husandakter, sång och musik och samtal vänner emellan.  De som deltar i vandringen från det blodiga korset till de rum som plötsligt lysas upp av den levande Jesus de...
Domprostens tydliga trumpet

Domprostens tydliga trumpet

Anders Alberius, tidigare domprost i Skara och generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet, skriver den 15 februari i Kyrkans tidning under rubriken ”Kyrkans barnarbete måste gälla hela familjen” allvarligt och tydligt om hur tron ska lämnas vidare. Med hjälp av...