Kyrkans skatt

Kyrkans skatt ”Skatt” har som bekant två helt olika betydelser. Å ena sidan handlar det om ’pålagor’, ’uppbörd’ och liknande, till exempel det som får vår lön att minska med 30-50%. Å andra sidan handlar det om ’dyrbarheter’, ’rikedom’, ’värdeföremål’ och så vidare....

Är barnets århundrade slut?

Ellen Key (1843-1926) publicerade år 1900 på Albert Bonniers förlag boken ”Barnets århundrade”. Den fick stor uppmärksamhet och spridning och översattes till många språk. Kärnan i bokens budskap handlar om att barnen måste få vara barn i trygga och nära relationer med...

Gudstjänst och kallelse

”Vi ska inte sitta fast i kyrkan, vi ska ju vara ute bland människor.” Ibland kan man höra uttalanden som signalerar att kristna nästan kan ha dåligt samvete för att samlas i kyrkan till gudstjänst, bön och gemenskap. Att man istället borde vara ute bland folk och...

Den Stora berättelsen och de små

“Livet är orättvist – sänk normerna och höj skatterna!”, “det enda som finns är det vi kan se och mäta och tyvärr är det konstruerat av människor i syfte att förtrycka” – se där ett par försöka att sammanfatta två små berättelser som nu präglar vår postmoderna...

Två avgörande ögonblick

Två avgörande ögonblick Det finns två ögonblick, som ger hela Kyrkan dess existensberättigande. Det ena ögonblicket förutsätter det andra, och det andra bekräftar det första. Men det andra har inget större värde om inte det första ägt rum. Om inte det andra ägt rum...