Luther – den store äktenskapsteologen. Del 2

Luther – den store äktenskapsteologen. Del 2

”Den högsta Guds nåd är det, när kärleken i äktenskapet blommar varaktigt. Den första kärleken är en glödande, en drucken kärlek, som vi blir bländade av och som för oss bort, såsom druckna. När man sovit av sig druckenheten, då förblir den äkta, äktenskapliga...
Att leva tillsammans  i kärlek och endräkt. Del 1

Att leva tillsammans i kärlek och endräkt. Del 1

Inledning Martin Luther om sjätte budet: ”… detta bud kräver icke allenast, att var och en i gärningar, ord och tankar lever kyskt i sitt stånd, d. v. s. som regel i det äkta ståndet, utan också att han håller kär och aktar sin honom av Gud givna äkta maka. Ty där...
Behovet av att gå baklänges in i framtiden

Behovet av att gå baklänges in i framtiden

Närapå alla statistiska undersökningar gällande människor och tro i västvärlden visar att intresset och engagemanget för religion minskar för varje generation. Något som dock är tydligt är att det som på svenska brukar kallas Generation Y, personer födda cirka...
Feminismen missar målet

Feminismen missar målet

Eftersom jag är kristen och bekänner mig till evangeliet tvingas jag, hur svårt det än kan vara på grund av mina egna fördomar, tillkortakommanden, okunskap eller ovilja, att se människor jag möter som likvärdiga skapelser eftersom vi alla är Guds avbild. Det är inte...