Luthers lära om boten i  Bachs musikaliska dräkt

Luthers lära om boten i Bachs musikaliska dräkt

När Johann Sebastian Bach år 1723 tillträdde tjänsten som kantor i Leipzig hade han mycket att bevisa. Hans avlidne föregångare Johann Kuhnau hade varit en mycket skicklig kantor och komponerat storartad musik. Bach var inte heller förstavalet till tjänsten. Helst...

Midfastosöndagen – 2019

Bibeltext:  Johannesevangeliet 6:24-36 Jag är livets bröd Vid flera tillfällen i Johannesevangeliet använder Jesus de mäktiga: ”Jag är”-orden. (Jag är livets bröd, Jag är världens ljus, Jag är dörren, Jag är den gode Herden, Jag är Uppståndelsen och Livet.) Dem...

Jungfru Marie Bebådelsedag – 2019

”Jag tror på Gud Fader allsmäktig!” Generation efter generation av kristna har i samband sitt dop gjort denna bekännelse till sin, det må vara genom att själva uttala orden eller genom faddrars eller församlings bistånd. Bekännelsen till en allsmäktig Gud hör till den...
”Tag inte något fosters liv”

”Tag inte något fosters liv”

I augusti 2017 uppmärksammades att en barnläkare på ett svenskt sjukhus hade försökt att rädda ett foster som levde efter en sen abort. Läkaren hänvisade till att den 22:a graviditetsveckan passerats och att det därför juridiskt sett var fråga om ett barn. Sedan har...
Guds Sanning  och människors sanningar

Guds Sanning och människors sanningar

Vi har som människor ett fundamentalt behov av att kunna dela utsagor i kategorierna sant och falskt, det är därför en god idé att fundera kring begreppen. Bibeln talar frekvent om lögn och sanning. Djävulen beskrivs som lögnens fader (Joh 8:44) och Jesus talar om sig...