Andra söndagen i Påsktiden – 2019

Upprättelsen När Jesus och Petrus möts har Petrus blivit upprättad från sitt fall. Synder bör inte graderas men om Judas ­Iskariots förräderi hörde det till yttersta mörkret, så stod Petri förnekelse inte långt efter. Han föll djupt från den position som han själv...
Trosbekännelsen  – som en enda lång bön

Trosbekännelsen – som en enda lång bön

En trosbekännelse säger med några få ord vad vi tror på. Varför uttalas den apostoliska trosbekännelsen varje söndag förmiddag? Hur kan vi använda den i vårt eget liv? Varför trosbekännelser? Ganska tidigt – redan på apostlarnas tid, skrevs grundläggande trossanningar...
Två avgörande ögonblick

Två avgörande ögonblick

Det är dessa två ögonblick, som påsken handlar om, Kristi försoningsdöd och uppståndelse. Hade de inte ägt rum hade vi naturligtvis kunnat delta med judarna i deras påsk, och delat glädjen med dem över att Gud räddade sitt egendomsfolk undan mordängeln genom blod på...

Påskdagen – 2019

Kristus är uppstånden! Det är ett underbart budskap som bör vara varje kristens största tröst och lycka! Den som läst alla evangeliernas skildringar om händelserna vid påskdagen blir lätt lite förvirrad. I Matteus ser vi att det är Maria Magdalena och en annan Maria...

Långfredagen – 2019

”Jag törstar.” Det var ett av Jesu sju ord på korset. De, som korsfäste honom, hånade hans törst genom att räcka honom surt vin att dricka. Jesu törst hörde med till det lidande han utstod för våra synders skull. Han sa detta strax innan hans ord: ”Det är fullbordat.”...