Första söndagen i Advent – 2019

”Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds Son emot. Tro evangelium: Himmelriket är nära.” (Sv.ps. 39:3) Så sjunger vi i Frostenssons innehållsrika adventspsalm. Vi hyllar här adventets konung, Herren Kristus, som på nytt kommer...
Människovärdet  – från människor eller från Gud

Människovärdet – från människor eller från Gud

I vår förvirrade och förvirrande tid är det i alla fall ett som klarnar: sambandet mellan tro eller vantro och allt det som händer i samhälle och politik. Ett exempel på detta är den grundläggande frågan om synen på människan. Sedan upplysningstiden hävdas ett...
Kristen i den yttersta tiden (del 2 av 2)

Kristen i den yttersta tiden (del 2 av 2)

Läs den första delen av denna artikel: Kristen i den yttersta tiden (del 1) När ska detta ske? (När kommer domens dag?) Frågan som lärjungarna gärna hade önskat få svar på, förblev obesvarad, men de fick uppgifter. De fick veta en rad olika ting som hör med till...

Domsöndagen – 2019

Börja gärna med att läsa Domsöndagens texter. ”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.” Dessa ord från Jesus utgör själva höjdpunkten i...

Söndagen före Domsöndagen – 2019

Tron är av många slag. Tron på Jesus kan vara en tro på en av Guds inkarnationer bland många andra under tidernas lopp. Det kan vara en tro på en undergörare som verkar på ett övernaturligt sätt. Det kan vara en tro på en etiskt och moraliskt högtstående människa. Det...