Sjätte söndagen efter Trefaldighet. 2020

Evangelietexten för den här söndagen talar om kallelsen till Guds rike och om vad Gud förväntar sig av den som i Jesu efterföljd har börjat vandra på vägen som leder till Guds rike. Gud sände, när tiden var inne, sin Son Jesus Kristus till världen för att lära oss och...

Apostladagen. 2020

”Hur skulle någon kunna predika, om de inte blev sända?” (Rom 10:15) Det är aposteln Paulus som med de orden talar om Guds Ords förkunnelse. Gud sänder tjänare åt sitt Ord, för det är genom Ordet, som Anden samlar människor till Jesus och skapar tron på honom....
Kyrkogemenskap och kyrkorätt

Kyrkogemenskap och kyrkorätt

Läran om kyrkogemenskap är i evangeliska sammanhang en stor stridsfråga. Det handlar om formell kyrko­gemenskap men också om frågor som gäller nattvards-, böne- och predikstolsgemenskap. Den centrala stridsfrågan gäller vilket stycke i bekännelseskrifterna som ska...
En ortodox evangeliebok?

En ortodox evangeliebok?

Evangelieboken intar en central plats i vår svenska kyrka. Det är ur den vi hämtar söndagens läsningar ur Bibeln, den heliga skrift, och det är också ur den vi – numera – hämtar söndagars och helgdagars rubrik/tema och kollektbön. Men evangelieboken är inte sprungen...