Guds ord är verksamt i er som tror

Guds ord är verksamt i er som tror

”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen som lever...
Den digitaliserade Hugo Odeberg

Den digitaliserade Hugo Odeberg

Under sin levnad var det många som fick höra Hugo Odeberg, en av vårt lands stora teologer. Efter sin död 1973 försvann hans röst och vi fick nöja oss med att läsa Odebergs böcker. Första gången jag fick veta att Hugo Odeberg gick att lyssna på var när kyrkoherde...

Andra söndagen efter Trettondedagen. 2021

Vi ska lägga märke till att Jesus kom till Kana och gjorde sitt första tecken på den tredje dagen, sedan han kallat Natanael. Det hade gått drygt 40 dagar sedan Johannes hade döpt honom. Så började han sin offentliga gärning. Det första han gjorde var att han kallade...

Första söndagen efter Trettondedagen. 2021

Låt oss slå följe med Jesus ut till Jordan, för att se vem han är, för att förstå vidden av hans uppdrag och därmed vad han har att ge som gåva till oss. Låt oss gå till Jordan! I. Där möter vi dödens överman. Jesus stiger ner i Jordans vatten. Hans kropp sänks ner i...
Varning för de strängt goda

Varning för de strängt goda

De krafter som outtröttliga likt termiter har gnagt sönder det kristna västerlandet tog en gång sitt avstamp i delar av den kristna etiken. Orättfärdiga makthavares förtryck, orättvisor och personlig depravation mötte motstånd av ett folk, beväpnat inte i första hand...