Förtroende för troende

Förtroende för troende

Ett nyårslöfte (om man nu avser att avlägga ett sådant) skulle kunna vara, att vara varsam med hanteringen av förtroende. På Facebook kunde jag i dagarna läsa en ursäkt från en politiker som åkt till Las Palmas under julhelgen. Han förstod att det kanske rubbat...
Ett kristet förhållningssätt till sabbaten

Ett kristet förhållningssätt till sabbaten

”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den!” (2 Mos 20:28). Gäller det budet den kristna kyrkan? Om det gäller, gäller det då helt och fullt eller bara delvis, och i så fall varför? Eller om det inte gäller, hur kan den kristna kyrkan åsidosätta ett av de heliga tio...

Septuagesima. 2021

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som...

Tredje söndagen efter Trettondedagen. 2021

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. AMEN. Jesus mötte en hednisk officer vars tjänare var förlamad och med svåra plågor. Ett fruktansvärt tillstånd. Officeren bad Jesus om hjälp.  Alla blir vi sjuka då och då, oftast inte så allvarligt men ändå....
Bär vår överhet svärdet förgäves?

Bär vår överhet svärdet förgäves?

Överheten bär inte svärdet förgäves, men när vi inom någon månad ska gå in i ett andra år av pandemi är det precis vad de verkar göra. Vår överhet i regering och riksdag har den styrande och lagstiftande makten i sin hand. Av regeringsformen framgår att det är...