Septuagesima. 2021

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som...

Tredje söndagen efter Trettondedagen. 2021

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. AMEN. Jesus mötte en hednisk officer vars tjänare var förlamad och med svåra plågor. Ett fruktansvärt tillstånd. Officeren bad Jesus om hjälp.  Alla blir vi sjuka då och då, oftast inte så allvarligt men ändå....
Bär vår överhet svärdet förgäves?

Bär vår överhet svärdet förgäves?

Överheten bär inte svärdet förgäves, men när vi inom någon månad ska gå in i ett andra år av pandemi är det precis vad de verkar göra. Vår överhet i regering och riksdag har den styrande och lagstiftande makten i sin hand. Av regeringsformen framgår att det är...
Guds ord är verksamt i er som tror

Guds ord är verksamt i er som tror

”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen som lever...
Den digitaliserade Hugo Odeberg

Den digitaliserade Hugo Odeberg

Under sin levnad var det många som fick höra Hugo Odeberg, en av vårt lands stora teologer. Efter sin död 1973 försvann hans röst och vi fick nöja oss med att läsa Odebergs böcker. Första gången jag fick veta att Hugo Odeberg gick att lyssna på var när kyrkoherde...