Andra söndagen i Påsktiden. 2021

När morgonen kom, stod Jesus på stranden. Så läser vi i dagens evangelium om den uppståndne Frälsaren. Han blev igenkänd av lärjungarna, när han talade med dem och hjälpte dem efter en natt med förgäves fiske. Han vill låta natt bli till morgon även i det andliga...

Påskdagen. 2021

Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden! Detta är den urgamla påskhälsningen bland kristna. Den har sina rötter i Luk 24:34. Och med den hälsningen är egentligen allting sagt som behöver sägas om Påskens betydelse, ja, om hela fundamentet för vår tro...

Långfredagen. 2021

”Nu har Gud talat då skall Kaj Munk tiga.” Så sa den kände danske prästen Kaj Munk, när han läst evangeliet på Långfredagen. Det fanns inget mera att tillägga menade han. Visst kan vi hålla med honom om detta. Kaj Munk var en modig präst och motståndsman under den...
De första ska bli de sista

De första ska bli de sista

Den 26 januari meddelade Överklagandenämnden för Svenska kyrkan att man upphävde Härnösands stiftsstyrelses beslut att verka för avslutandet av Eva Nordung Byströms anställning som biskop.  När nu de flesta kyrkliga tidningar bevakat frågan på ledarplats kan det...
Maria – exempel och ständig jungfru?

Maria – exempel och ständig jungfru?

Någon gång för omkring 10 år sedan, kanske var det i slutet på mars i samband med Jungfru Maria bebådelsedag, kom jag i samspråk med en mycket vänlig lantbrukare på kyrkbacken i Hajom. Av någon anledning kom samtalet in på jungfru Maria, och lantbrukaren uttalade, med...