De första ska bli de sista

De första ska bli de sista

Den 26 januari meddelade Överklagandenämnden för Svenska kyrkan att man upphävde Härnösands stiftsstyrelses beslut att verka för avslutandet av Eva Nordung Byströms anställning som biskop.  När nu de flesta kyrkliga tidningar bevakat frågan på ledarplats kan det...
Maria – exempel och ständig jungfru?

Maria – exempel och ständig jungfru?

Någon gång för omkring 10 år sedan, kanske var det i slutet på mars i samband med Jungfru Maria bebådelsedag, kom jag i samspråk med en mycket vänlig lantbrukare på kyrkbacken i Hajom. Av någon anledning kom samtalet in på jungfru Maria, och lantbrukaren uttalade, med...

Jungfru Marie bebådelsedag. 2021.

Luk.1:26-38 Oväntat besök Herrens moder, Maria, var nog inte särskild förberedd på sitt möte med Gud och hans budbärare. Det var inget som var planerat eller inskrivet i hennes fickkalender. Ändå hade hennes möte med ärkeängeln trots allt planerats. Den planeringen...

Palmsöndagen. 2021.

Vi närmar oss den sista veckan på vägen till Jerusalem. När Jesus går dit så är det översteprästen och offerlammet som går fram till korset. Därför rör vi vid själva centrum i den kristna tron när vi stannar upp inför Jesu korsdöd och uppståndelse. VÄGEN TILL KORSET...

Skärtorsdagen. 2021.

Käre himmelske Fader, du som sänt din Son till att bli vårt skuldoffer, vårt påsklamm, vi tackar dig för att du slutit ett nytt och evigt förbund med oss. Hjälp oss att dag för dag hålla oss till dina nådemedel så att vi bevaras i tron och en dag får delta vid den...