Skärtorsdagen. 2021.

Käre himmelske Fader, du som sänt din Son till att bli vårt skuldoffer, vårt påsklamm, vi tackar dig för att du slutit ett nytt och evigt förbund med oss. Hjälp oss att dag för dag hålla oss till dina nådemedel så att vi bevaras i tron och en dag får delta vid den...

Palmsöndagen. 2021.

Vi närmar oss den sista veckan på vägen till Jerusalem. När Jesus går dit så är det översteprästen och offerlammet som går fram till korset. Därför rör vi vid själva centrum i den kristna tron när vi stannar upp inför Jesu korsdöd och uppståndelse. VÄGEN TILL KORSET...

Jungfru Marie bebådelsedag. 2021.

Luk.1:26-38 Oväntat besök Herrens moder, Maria, var nog inte särskild förberedd på sitt möte med Gud och hans budbärare. Det var inget som var planerat eller inskrivet i hennes fickkalender. Ändå hade hennes möte med ärkeängeln trots allt planerats. Den planeringen...

Tredje söndagen i Fastan. 2021

”Salig den som lyssnar till Guds ord och bevarar det.” Läser man evangeliet i 1983 års evangeliebok, upptäcker man att det har två verser till. Eftersom dessa hör med till det föregående och därtill är mycket viktiga, kommer tonvikten i betraktelsen att ligga på...

Passionsbetraktelse v. 6. 2021

Mark 15:1-20 Vi närmar oss slutet på passionshistorien i årets andakter. Bilden av hur den oskyldige Jesus greps och släpades mellan sina anklagare och domare har målats upp för våra ögon. Vi kan förundras av att Jesus låter det ske, ja, att han spelar med i...