Passionsbetraktelse v. 5. 2021

Text: Mark 14:53-72 En bekände och en förnekade. Men vem gjorde vad? Det beror på från vilkens perspektiv man betraktar det som utspelades, ur det judiska folkets ledares eller Guds perspektiv. Bekännare och förnekadeenligt översteprästerna ”Men den profet som är så...

Midfastosöndagen. 2021

Vi behöver dagligt bröd Brödet står för basfödan. Så har det alltid varit och är än idag över hela vår värld. I gamla tider var man helt beroende av vad skörden gav. Blev det missväxt och man inte fick någon brödsäd, så lurade svälten bakom dörren. Men med bra skörd...

Passionsbetraktelse v. 4. 2021

Mark. 14:43-52 ”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” Jes 53:5. Det som Jesaja här vittnar om Herrens tjänare är en profetia om...
Lilla katekesen del 3: fortsättning av dess bruk samt den nya utgåvan

Lilla katekesen del 3: fortsättning av dess bruk samt den nya utgåvan

Katekesen som handbok för ett kristet liv Lag och evangelium i buden, tron och Herrens bön En stor fråga under reformationen var just hur man skulle se på goda gärningar. När det gällde de två slagen av rättfärdighet vi nämnde i föregående artikel, aktiv och passiv,...
En bok för vår tid – Lilla katekesen

En bok för vår tid – Lilla katekesen

I en serie artiklar har Niclas Ohlsson på ett kunnigt sätt presenterat katekesens framväxt, syfte och innehåll. Med nödvändighet måste en sådan framställning beskriva något från förflutna tider, något historiskt. Katekesen hör ju också till måltavlorna för dem som...