Lärdom från 1600-talet

Lärdom från 1600-talet

”… skulle vi med söta ord svatsa oss ifrån de medel, vilka Gud oss givit …” ”När nu den rättfärdige Gud velat välsigna de svenska vapnen, skulle vi med söta ord svatsa oss ifrån de medel, vilka Gud oss givit haver att försäkra våra land och gränser, då skulle vår...
Tiden är inne

Tiden är inne

”Tiden är inne för Guds rikes ankomst till världen”. Så stod det i inledningen till ledaren. Guds rike finns redan här mitt ibland oss, men ännu inte i dess fullhet och glans. Det blir först en dag i himmelen vi får ta del av Guds fullhet i all sin prakt fullt ut. Men...
5 saker du bör veta om advent

5 saker du bör veta om advent

Pensionärer, småbarn, föräldrar, församlingsmedlemmar, musikintresserade och traditionalister sitter tätt, tätt i den mörklagda kyrkan. Helt mörkt är det ändå inte, stearinljus lyser upp mittgången och kyrkans altare pryds med levande ljus....
En havererad kyrkoordning och ett utkast på dess revision

En havererad kyrkoordning och ett utkast på dess revision

I SPT (22/2021) utvecklar Yngve Kalin varför Svenska kyrkan behöver en haverikommission som tar sikte på behovet att reformera kyrkoordningen. Kravet är inte nytt. Nytt är däremot att saken fångas upp av Jonas Eek i Kyrkans tidning (45/2021) som också vill se en...

Första söndagen i Advent. 2021

Kristus Konungen ”Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira” (Upp 12:2).Så lyder julevangeliet i Uppenbarelseboken. Sonen som blir oss given (Jes 9:6) är en konung som regerar över alla folk (Ps 2), konungarnas Konung och herrarnas Herre...