Fjärde söndagen i Advent. 2021

Fjärde söndagen i advent har temat ”Herrens moder” och är en av flera söndagar då Maria står i fokus. Hon har en framträdande plats också på Kyndelsmässodagen – även kallad Jungfru Marie Kyrkogångsdag – och på Jungfru Marie bebådelsedag. Med tanke på en del...

Tredje söndagen i Advent. 2021

Genom hela gamla testamentet talar profeterna till Guds folk och genom dem kallar Gud folket till omvändelse och bättring. Efter en lång period då folket varit utan profeter kom Johannes som den sista profeten i det gamla förbundet. Han predikade också...

Veckans gudstjänster: 12 december – 15 januari

BlekingeHärnäs missionshus12 dec., 11, hm, Jan-Erik AppellBohuslänMariakyrkan, Uddevalla12 dec., 10, hm, S Eriksen19 dec., 10, gtj, L Nilsson25 dec., 10, gtj, S Eriksen26 dec., 10, hm, L Nilsson1 jan., 10, gtj, H-G Halmerius2 jan., 10, gtj, T Olsson6 jan., 10, hm, L...

Andra söndagen i Advent. 2021

Låt ditt rike komma! Andra söndagen i Advent handlar om Herrens andra advent, hans andra ankomst, hans återkomst. Allra tydligast är detta i dagens gamla evangelieläsning (I årgången) om fikonträdets tecken. Man märker också det nära sambandet mellan adventstiden och...