Betraktelse 4 sönd. e. Trett. 2022

Denna söndags evangelium handlar om hur Jesus botade en man, som varit sjuk i trettioåtta år. Bland de fem pelargångarna vid det hälsobringande vattnet i dammen Betesda i Jerusalem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Det är beskrivning av världens människor....

3 söndagen efter trettondedagen 2022

Dagens tema – Jesus skapar tro – är också betraktelsens tema. Till grund ligger första årgångens epistel (Rom 1:16,17). Jesus skapar tro 1) … genom evangelium. Evangelium betyder glädjebud och är vad det betyder. Det är glädjebudet om Jesus Kristus – Guds evige Son,...
Ett värdigt avsked

Ett värdigt avsked

Under en liten tid vikarierade jag på Fonus i Skaraborg. Jag fick vara på flera av kontoren, bl.a. i Lidköping, Mariestad, Falköping och Skara. Att få jobba på en begravningsbyrå är mycket fint. Det är också speciellt. Man kan på ett sätt säga att en...

Andra söndagen efter trettondedagen 2022

Detta handlar om vatten i en brunn, vid Sykar i Samarien. Landskapet Samarien hade dåligt rykte bland judarna. När man inte gillade Jesus, så kallade man honom samarit, det betydde religiös galning. Den historiska bakgrunden finns i Andra Kungaboken, där det står att...