Att vaccineras eller inte

Att vaccineras eller inte

– Kristi kropp, för dig utgiven.- Amen.- Kristi blod, för dig utgjutet… nej, oj, tyvärr går det inte … jag får inte… Med rinnande tårar och blossande kinder vände jag ryggen emot altaret och återvände till min plats i bänkraden. Vari låg mitt brott? Var det av...

Sexagesima 2022

I vårt evangelium förs vi in i en händelse som sker på Lövhyddohögtiden i Jerusalem. Man bodde i hyddor, ofta på taken av husen, som tillverkats av lövruskor. Man gick i procession med lövruskor i handen från Siloadammen till altaret i Jerusalems tempel. Än idag firas...
Över Tibern och tillbaka

Över Tibern och tillbaka

Varför jag blev katolik och varför jag blev protestant igen I höstas kunde vi läsa i de internationella kristna nyhetskanalerna om att den tidigare anglikanske biskopen av Rochester, England, dr Michael Nazir-Ali, upptagits som medlem i den Romerskt-katolska kyrkan...
Missionsstiftet – en luthersk kyrka i Finland

Missionsstiftet – en luthersk kyrka i Finland

De nordiska länderna har sedan gammalt mycket gemensamt. Det finns stora likheter mellan våra samhällen och de historiska beröringspunkterna är många. Detta gäller de nordiska folkens kultur överlag, men också om vi ser på det specifikt kyrkliga. Tidigt kom Nordens...
Två viktiga påminnelser från Christian Scriver

Två viktiga påminnelser från Christian Scriver

Teologer har i varje tid lagt ned mycket arbete och möda på att få kunskap om Gud, studera Bibeln och vrida och vända på allt som finns nedskrivet i den. I bästa fall har man lyckats sammanfatta och ge sammanhang åt den kristna tron, så att den blir begriplig och...