Annandag pingst. 2022

En gång på 1960-talet kom det en grupp från den anglikanska kyrkan till Sverige för att se hur vi genomförde vår konfirmationsundervisning. De fick se alla varianter av det som då var avancerad pedagogik: overheadbilder, gruppövningar, flannelograf, tipspromenader....

Pingstdagen. 2022

Jag behöver dig, Helige Ande, i mig själv är jag oändligt svag. Eftersom jag själv är svag, behöver jag hjälp av Hjälparen, den Helige Ande. Jag behöver dig Helige Ande 1. Jag behöver dig Sanningens Ande för att se sanningen om mig själv och om Jesus. Jesus säger till...

Söndagen före Pingst. 2022

Lukas 11:11-13 I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kyrkofadern Chrysostomos skriver:  ”Det är ett stort och obegripligt under, att vårt kött sitter där uppe och tillbedes av änglar och ärkeänglar. Så ofta jag betänker detta, är det som om jag...
Något om Bibelglädje!

Något om Bibelglädje!

En tredjedel av Bibeln är poesi I Ordspråksboken 26:4-5 läser vi ”Svara inte dåren efter hans oförnuft, då blir du själv som han. Svara dåren efter hans oförnuft, annars anser han sig vara vis”. Detta är poesi. Den som skriver poesi skriver inte alltid för att ge...

Kristi himmelsfärd

D et som sker i samband med Kristi himmelsfärd visar hur lite lärjungarna hade förstått. Påsken hade de färskt i minnet och Jesus hade varit mycket tydlig kring varför han var tvungen att dö för att på tredje dagen uppstå. Ändå lever föreställningen kvar hos...