Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet. 2023

Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet handlar om förlåtelse utan gräns. I söndagens evangelium lär Jesus oss att be: ”Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.” Detta är: En Salig Bön och en Farlig Bön En Salig Bön därför att...

Söndagen efter Alla helgons dag. 2023

Söndagen efter Alla helgons dag är ganska ny i evangelieboken. Det betyder förstås inte att ”vårt evighetshopp” är en ny tanke i vår tradition. Hoppet finns med på Alla helgons dag i den härliga visionen ur Uppenbarelseboken, där den stora skaran lovsjunger inför...

Alla helgons dag. 2023

När Johannes ser den stora, vitklädda skaran inför tronen, Upp 7:9-17, förklarar en av de äldste hur det förhåller sig med denna skara och varför de står inför tronen: ”De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron...

Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet. 2023

Matt 12:15-21 ”O, led mig med enkla och trygga ord var dag i ditt rike in, och lär mig att minnas att denna jord, och icke blott himlen, är din …” (Sv.ps. 183:3) Denna värdefulla bön ur en psalm från förra delen av 1900-talet uttrycker en dubbelhet. Å ena sidan är det...

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet. 2023

I dagens epistel från Andra Timotheosbrevets första kapitel skriver aposteln Paulus till sin unge lärjunge:  ”Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också...

Nittonde söndagen efter Trefaldighet. 2023

Den nittonde söndagen efter Trefaldighet handlar om Trons kraft.  Evangeliet lär oss: 1. Tron hämtar sin kraft av Herrens ord Evangeliet börjar med att berätta att Jesus kom tillbaka till Kafarnaum.  Där var han väl känd. Där hade han predikat och botat sjuka. Nu...