Andra söndagen i advent. 2023

Luk 21:25-36 I evangeliet för 2 advent talar Jesus till sina lärjungar om sin andra ankomst och att Guds rike är nära. Som kristna bör vi kunna säga om tidens slut :”Vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store Gud och Frälsare Kristus Jesus skall...

Första söndagen i advent. 2023

När kung David utsåg Salomo till efterträdare befallde han att Salomo skulle sättas på en mulåsna utanför Jerusalems murar och smörjas till kung under jubelrop. Namnet Salomo betyder fred, och under hans regeringstid fick folket verkligen njuta lång fredstid. Men...

Domssöndagen. 2023

Guds arbete på att vinna människor för himmelriket upphör Det är detta arbete Jesus vill påminna oss om med liknelsen om himmelrikets not som kastas i sjön. Arbetet började på syndafallets dag med det första löftet om en Frälsare. Det fortsatte genom profeterna Gud...

Söndagen före Domssöndagen. 2023

Vårt hemland är himmelen (Fil 1:20-26) Vi kristna borde tala mer med varandra om vårt hopp inför döden och evigheten, kanske inte minst i tider som dessa när tillvaron skakar för så många. Det är ju det som ger oss den stora tryggheten i våra liv. Vi har ju fått höra...

Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet. 2023

Tjugotredje söndagen efter Trefaldighet handlar om förlåtelse utan gräns. I söndagens evangelium lär Jesus oss att be: ”Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.” Detta är: En Salig Bön och en Farlig Bön En Salig Bön därför att...

Söndagen efter Alla helgons dag. 2023

Söndagen efter Alla helgons dag är ganska ny i evangelieboken. Det betyder förstås inte att ”vårt evighetshopp” är en ny tanke i vår tradition. Hoppet finns med på Alla helgons dag i den härliga visionen ur Uppenbarelseboken, där den stora skaran lovsjunger inför...